Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Klimatmålen är en möjlighet, inte ett problem

Näringslivets klimatarbete gnisslar, skriver Dagens Industri i dag. Inom EU-kommissionen finns en vilja att höja klimatmålen, till exempel när det gäller utsläppsminskningar, en ambition delad av den svenska regeringen. Men starka organisationer i Europa motarbetar förslaget.

Höjda mål är nödvändigt för att EU ska uppnå ambitionerna i Parisavtalet. Den svenska regeringen vill se utsläppsminskningar på 55 procent till år 2030. Det gör däremot inte organisationen Business Europe som består av ett 40-tal nationella arbetsgivarorganisationer, bland andra Svenskt Näringsliv. Av ett mötesdokument som läckt i veckan framgår att organisationen anser att Europa inte kan gå före och ”kompensera för andra”.

Parisavtalet är en av de mest hoppingivande överenskommelser som har träffats på klimatområdet. Men om det ska få några reella effekter på den globala uppvärmningen måste det omsättas i mängder av nationell lagstiftning, branschöverenskommelser och uppförandekoder.

Företag som direkt eller indirekt motarbetar klimatlagstiftning, är därigenom ett allvarligt hinder för att Parisavtalet ska kunna förverkligas. Av det skälet engagerar AP7 sig i frågan som en aktiv ägare. För investerare som äger hela marknaden finns möjligheten att arbeta med de stora systemfrågorna. Den möjligheten försöker vi ta vara på, och klimatlobbying är en sådan fråga vilket vi har skrivit tidigare om här på Förvalt.

I våras lade vi till exempel en aktieägarmotion på gruvföretaget Rio Tintos bolagsstämma gällande deras direkta och indirekta klimatlobbying via branschorganisationer. Förslaget för ökad transparens väckte internationell uppmärksamhet. Inom PRI har vi också utarbetat en guide för hur investerare ska arbeta med frågan.

I ett globalt perspektiv ser det tyvärr mörkt ut. Sannolikheten att vi klarar tvågradersmålet är låg. Till ljuspunkterna hör att företag ändå har börjat reagera. I somras lämnade oljebolaget Exxon den amerikanska lobbygruppen Alec som bland annat motarbetar amerikansk klimatlagstiftning. Livsmedelsjätten Unilever lämnade Business Europe 2014 på grund av organisationens hållning i miljö- och klimatfrågor.

Många svenska företag ser att de får internationella konkurrensfördelar genom att ligga i framkant i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Den möjligheten bör vi ta vara på. Branschorganisationerna också.

Johan Florén