Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Kolkraft: ”Dessa länder kan inte både äta kakan och ha den kvar”

11 av 21 länder fortsätter med kolkraft trots att de får EU-stöd för att fasa ut kolet till 2030. Det visar den omfattande rapporten Just Transition or Just Talk? Och bakom den står miljöorganisationerna Climate Action Europe, CAN, och Sandbag.

Foto: Pixabay

Mest uppseendeväckande, enligt rapporten, är att de länder som fortsätter med kolkraft utan att ha för avsikt att minska användningen drar fördel av olika EU-stöd som syftar till att stödja energiövergången mot förnybara tekniker. De värsta syndarna är Tyskland, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Tjeckien.

Om Europa ska lyckas begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader på det mest kostnadseffektiva sättet krävs det att EU-länderna helt slutar med kolförbränning fram till 2030.

Enligt CANs rapport är för närvarande det målet kört med en bred marginal. Enligt de beräkningar man gjort på de integrerade nationella klimatplanerna (NECP) kommer det fortfarande att finnas 60 GW kol år 2030 – en minskning med endast 58 procent, jämfört med nuvarande nivåer på 143 GW.

– Europakommisionen ska bara fortsätta att stödja dessa medlemsstater om de tar fram realistiska planer för att fasa ut från kol. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, säger Charles Moore, energianalytiker på Sandbag.

Nedan kan man se kolrakningen över de 21 medlemsländerna. Även Sverige är med och ligger på 10 plats. Man har tagit med Sverige på grund av kolkraftverket i Värtan. Dock har man räknat med att kolkapaciteten är lika med noll 2030 på grund av att kolkraftverket ska stängas ned 2022.