Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Kolkraften backar – nytt rekord

Kolkraftbolagen i USA har backat sedan en tid tillbaka, men nu går det i snabbare takt än någonsin. Det blir tydligt när ett av landets största bolag nu ansöker om konkursskydd.

Flera bolag vittnar om att de går med förlust och enligt en ny rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis ser man ett nytt rekord i antalet avvecklade kolbolag i landet.

Det finns flera skäl till att bolagen tvingas avveckla, bland annat räknar man med att priset på gas kommer att vara lågt de kommande åren och att kolbolagen inte längre är konkurrenskraftiga. Samma sak sker i Europa där 619 kolbolag, hela 54 procent av kolbolagen, går med förlust enligt Carbon Tracker.

De snabbt fallande priserna på förnybar energi som solkraft och vindkraft påskyndar dessutom nedstängningen av kolkraften. Efterfrågan på fossila bränslen har sjunkit dramatiskt och koltillgångarna sjunker i värde.

Om EU ska nå målen i Parisavtalet måste all kolkraft i unionen stängas, ett scenario som verkar allt mer troligt, enligt Carbon Tracker.

Hela 98 procent av Sveriges elproduktion är fossilfri. Anledningen till Sveriges låga siffror är kärnkraftverk och vattenkraft, men också vindkraft och solenergi. I övriga Europa är fossila bränslen däremot snarare regel än undantag.

Svensk el är för övrigt en exportsuccé. De senaste 20 åren har vi exporterat el för 100 miljarder kronor och bara 2017 exporterade vi 19 TWh el, det motsvarar fyra års användning av alla smartphones i hela världen.

Det kan man jämföra med Kina vars elkonsumtion når nya höjder. Trots att de just nu genomför massiva förändringar för att ställa om till förnybar energi var tillväxten av kolkraften enorm under 2017. Den kollektiva användningen av el ökade med 6,5 procent, 6,417 TWh totalt, och kolkraften stod för hälften av den ökningen.

Det är med andra ord blandade besked när det gäller kolkraften i världen. Under perioden 2015–2017 drev AP7 ett fördjupningstema inom klimat. Där stod det klart att den kraftproducerande branschen släpper ut mest växthusgaser av alla branscher. Samtidigt kommer kraftproducenterna att spela en nyckelroll i omställningen till ett grönare samhälle.

Kraftbolagen står inför en stor omställning när de ska möta samhällets ökade behov av el, värme och kyla och samtidigt minska sina utsläpp. Men de har också bättre möjligheter än många andra att ställa om till mer förnybart vilket kommer att vara nödvändigt för att klara klimatmålen. De har i många fall redan förnybart som en del i energimixen.

LÄS MER:

Svensk skog räddar världen – med nanoteknik

AP7 bland de bästa i världen på att hantera klimatrisker

Klimatmålen är en möjlighet, inte ett problem

AP7 kräver ökad öppenhet om lobbying mot Parisavtalet