Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Kunskapsnivån stiger inte, den sjunker

Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF har nyligen genomfört en kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Återigen kan det konstateras att kunskaperna om det pensionssystemet är usla. Det är till och med så att kunskapsnivån har sjunkit sedan en liknande mätning gjordes 2009. Resultaten visar bland annat att färre känner till att premiepensionsfondernas utveckling påverkar pensionen och färre som anser sig ha tillräckligt med kunskap för att ta hand om premiepensionen själv.

Paradoxalt nog har det aldrig debatterats och informerats så mycket om pensioner som nu, i synnerhet i redaktionella medier. Och på den politiska agendan står ämnet högt med flera pågående utredningarna. Trots det är den generella kunskapsnivån och intresset hos allmänheten lågt.

Det är uppenbarligen svårt att prata enkelt om pension.

Pensionsmyndigheten fick i 2013 års regleringsbrev ett utökat uppdrag att stärka konsumenternas ställning. Konsumentperspektivet kommer därför att utgöra en större del av myndighetens verksamhet från och med i år.

Som ett led i det arbetet har Pensionsmyndigheten inrättat en ny konsumentinriktad pensionsexpertroll på myndigheten. Monica Petersson tillträdde rollen i onsdags. På sin blogg skriver hon att det svårt att nå fram med frågor kring pension, framförallt till yngre målgrupper. Problemet är att pensionsbranschen inte pratar så att vanliga dödliga förstår. Hon pekar på att det finns många som tjänar på att människor i allmänhet tycker att pensioner är svårt och det är något hon vill ändra på.

Ett generellt problem har varit att kommunikationen inte har varit tillräckligt mottagaranpassad. Även från myndigheter och konsumentinriktade journalister har informationen i hög grad handlat om experter som ger abstrakt, detaljerad och komplex information som varit svårtillgänglig för normalengagerade svenskar.

Något som trots allt inger hopp i ISF senaste mätning är att förtroendet för den allmänna pensionen ökar. Det är något att glädjas åt. På AP7 kommer vi inom kort att öka våra ansträngningar med att nå ut till spararna med information på ett mer målgruppsanpassat sätt.

Louise Svensson

Relaterade ämnen