Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det är hög tid att staten stimulerar privat pensionssparande även för de med lägre inkomster, menar Folksam i en rapport. Foto: Rachel Theo/Unsplash

Maria Schultz

Låginkomsttagare behöver spara mer till pensionen

Halva befolkningen behöver spara privat om de vill få 80 procent av slutlönen i pension. Samtidigt saknas incitament för låg- och medelinkomsttagare att spara för framtiden. Det riskerar urholka pensionssystemet menar Folksam i en rapport.

Skillnaden i förväntningarna på den framtida pensionen och prognoserna för hur den faktiskt ser ut att bli har ökat. För många av de som är födda på 90-talet och senare kommer pensionen, inklusive tjänstepension, landa på under 60 procent av slutlönen.

För en person med hög inkomst kan löneväxling till tjänstepension vara ett skattemässigt fördelaktigt sätt att förbättra pensionen. Men för låg- och medelinkomsttagare saknas incitament till privat pensionssparande. Det gör Sverige till ett av få länder i Norden och hela OECD som inte stimulerar privat pensionssparande. Den här situationen uppmärksammas av Folksam i en rapport.

Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv på Folksam berättar mer.

Varför är den här frågan viktig?

– Det är hög tid att staten stimulerar privat pensionssparande även för de med lägre inkomster och på så vis uppmuntrar till att ta eget ansvar för sin pension. Annars bör toppen på pensionspyramiden tas bort när politiker och myndigheter förklarar för folk hur pensionssystemet fungerar. Vi har sett att en stor andel låg- och medelinkomsttagare, främst kvinnor, slutade spara när avdragsrätten försvann. Det visar att det inte enbart var de med höga inkomster som stimulerades att spara när det fanns ett incitament.

På vilket sätt skulle låg- och medelinkomsttagares privata pensionssparande kunna stimuleras?

– Vårt förslag är att staten matchar privat pensionssparande med 20 procent upp till 12 000 kronor om året. Det ger en maximal pensionssparbonus om 2 400 kronor om året för den som väljer att spara. Enligt en ny undersökning skulle den här typen av ”nudge” göra att 7 av 10 skulle börja eller öka sitt sparande.

För en person med 25 000 kronor i lön som sparar 750 kronor i månaden blir pensionen 70 procent av slutlönen. Att spara 1 400 kronor i månaden skulle ge en pension som når upp till 80 procent av slutlönen.

Vad blir effekten om vi inte inför stimulanser riktade mot låg- och medelinkomsttagare?

– Risken är att vi får många nyblivna pensionärer som inte har sparat tillräckligt för att kunna upprätthålla den levnadsstandard som de är vana vid. Vår undersökning visar att det kan vara en stor skillnad på vad man förväntar sig och hur det i praktiken blir. För att få 80 procent av slutlönen, vilket bedöms som en rimlig nivå, behöver ungefär hälften av svenskarna pensionsspara privat.