Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det finns en liten smekmånadseffekt. Många som går i pension upplever först en initial stark positiv känsla av frihet. Den effekten klingar av efter ett tag och kan ersättas av en tomhet, det säger Isabelle Hansson, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet. Foto: Pikwizard, Göteborgs universitet

Maria Schultz

Längtar du efter pensionen?

Hur känns det egentligen att gå i pension? Är det början på slutet, eller en möjlighet till något nytt? Hur vi mår som pensionärer påverkas av vår egen och omgivningens syn på åldrande.

Att pensionera sig är en av livets stora händelser. Vi börjar och vi slutar skolan. Vi börjar arbeta och bildar familj. Vi går igenom privata kriser som sjukdom, död och skilsmässa. Och vi pensionerar oss.

– Det har funnits en ganska negativ bild av att pensioneringen innebär en stor kris. Men ju mer vi forskar desto mer nyanseras den bilden. De flesta hanterar övergången bra och rapporterar till och med något högre välbefinnande efter pensioneringen, säger Isabelle Hansson, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Smekmånadseffekt för nyblivna pensionärer

Arbetet är en central del av livet och det kan vara svårt att förutsäga hur livet ska se ut när arbetet tar slut. Pensioneringen blir en markör som klart och tydligt talar om för oss att vi har blivit gamla. Hur vi tänker och känner inför ålderdomen kommer därför att påverka vår inställning också till pensionen. Den inställningen påverkas av äldres roll i samhället och hur vi kollektivt värderar äldres erfarenheter och insatser.

En trygg ekonomisk situation, god hälsa, sociala relationer och aktiviteter är alla faktorer som bidrar till att vi känner oss nöjda med livet även som pensionärer. Att vi är känslomässigt stabila med en god självkänsla bidrar också till att det blir lättare att hantera den nya livssituationen.

– Det finns en liten smekmånadseffekt. Många som går i pension upplever först en initial stark positiv känsla av frihet. Den effekten klingar av efter ett tag och kan ersättas av en tomhet. Då är det viktigt att etablera en ny struktur som funkar i vardagen, säger Isabelle Hansson.

Fördelar med gradvis pensionering

Så länge vi yrkesarbetar definierar arbetet en stor del av vår vardag. Att släppa den delen av livet kan lämna ett stort tomrum. Att förbereda sig för pensionen handlar inte bara om att se till det ekonomiska. Fundera över vad pensioneringen kommer att innebära i vardagen. Vilken roll fyller arbetet – identifierar du dig starkt med ditt yrke eller fyller det kanske en viktig social funktion? Och hur kan du i så fall ersätta den roll arbetet fyller genom egna initiativ? För kvinnor är ett av de vanligare orosmomenten en försämrad ekonomisk situation medan män i högre utsträckning saknar sin yrkesroll.

– Om arbetet är väldigt viktigt kan det vara en bra idé att successivt trappa ner om det är möjligt. Att gradvis gå ner i tid och anpassa sig till livet som pensionär brukar vara väldigt uppskattat. Man behöver också parallellt jobba med att hitta en ny struktur i vardagen. Det kan till exempel handla om ideellt engagemang, att boka in sociala träffar eller träning, säger Isabelle Hansson.

I framtiden vill Isabelle fortsätta studera hur vi påverkas av pensioneringen och fokusera på den allra första tiden. Vad händer och hur känner vi oss under de första månaderna – eller veckorna? Pensionen berör oss alla och mer kunskap inom området kan bidra till att fler mår bättre som äldre.