Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Låt det svänga

Vore det inte bättre om vi bara tog alla pensionspengar och köpte statsobligationer för dem? Då slipper vi ju de obehagliga svängningarna på börsen.

Både i den generella debatten om det finansiella systemet och i den mer specifika premiepensionsdebatten framförs ofta uppfattningen att aktier som tillgångsslag inte längre ger samma avkastning som det har gjort historiskt. På senare år har till exempel obligationer under flera perioder gett en högre avkastning.

Om obligationer är bättre eller sämre än aktier beror på vad man vill uppnå. Om det viktigaste är att minimera svängningarna under yrkeslivet, är obligationer utan tvekan bättre än aktier. Men om målet är att få mer pension att leva för, är det precis tvärtom. Låg finansiell risk, det vill säga små svängningar, går inte att förena med hög avkastning.

Många menar att de senaste åren visar att det finns starka skäl att tvivla på aktier. Utan tvekan har det varit allvarliga kriser och kraftiga upp- och nedgångar. Men om vi till exempel tittar på soffliggarna i premiepensionssystemet, har de fått drygt 6 procent per år i avkastning under den senaste tioårsperioden, trots finanskriser och annat.

En av finesserna med regelbundet spararande är nämligen den ”tidsdiversifiering” som det ger. Det vill säga, köper man aktier varje år kommer man både att handla när det är billigt och när det är dyrt. Därmed hamnar den långsiktiga utvecklingen i fokus, medan svängningar får begränsad betydelse.

En realistisk avkastningsnivå, som aktiemarknaden kan förväntas ge över långa tidsperioder, ligger just kring 6-7 procent. Att statsobligationer däremot skulle ligga på samma nivå på 30-40 års sikt, finns det knappast någon som hävdar.  Och att de skulle göra det den kommande tioårsperioden är helt uteslutet med tanke på dagens räntenivåer.

Slutsatsen är alltså fortfarande att svängningarna (=ekonomisk risk) är en förutsättning för att det ska bli en bra pension. Och att den som betalar in regelbundet och inte ska ta ut pengarna inte har något att oroa sig över. Det är först när man närmar sig pensionen som upp- och nedgångarna får betydelse.

Johan Florén