Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Liten andel ger ändå lite mer

AP7 har sedan 2002 investerat en andel av portföljen i Private Equity (PE). Men vad är då Private Equity (PE)? Jag har ställt några frågor till Per Olofsson som är ansvarig för AP7:s Private Equity investeringar för att få en bättre förståelse för vad det handlar om.

Perolofsson2

Private Equity är egentligen samma sak som att investera i aktier på världens börser med skillnaden att investeringen görs i onoterade bolag, är Pers svar.

Vad är den största skillnaden mellan att investera i onoterade bolag och börsnoterade bolag?
– Den största skillnaden är att förvaltaren arbetar aktivt med att utveckla bolagen på lång sikt. Sen blir urvalsprocessen ännu viktigare. Det är en stor skillnad mot att äga aktier i noterade bolag på börserna där möjligheten att påverka bolagen är liten.

Hur mycket har AP7:s Private Equity program genererat?
– De mognare delarna av AP7:s PE-program har genererat lite mer än 3 procent i överavkastning varje år sedan 2002. Det är 3 procent mer än avkastningen på våra globala aktieinvesteringar per år, vilket blir mycket pengar i längden.

Per fortsätter och ger ett enkelt räkneexempel.

– Om vi antar att 1 000 sparade kronor växer med en genomsnittlig avkastning på 5 procent i 40 år. Spararen har då 7 040 kronor efter 40 år. Om vi sedan antar att avkastningen för PE är 3 procentenheter högre under 40 år och att allt investerades i PE ger det en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år.
Det ger då spararen 21 725 kronor efter 40 år.

Nu kan AP7 inte investera allt i PE men även en mindre andel ger lite högre pension över tiden. Den nuvarande andelen PE hos AP7 beräknas ge våra sparare en högre pension.

Vad är det då som gör att Private Equity kan ge en högre avkastning?
– Det är flera faktorer, jag skulle säga att de avgörande är:

  • Varje PE-fond investerar i åtta till tio bolag jämfört med en aktieförvaltare som ofta fokuserar på hundratals bolag i ett aktieindex
  • PE-fonden tillsätter oftast styrelsen, VD och ledningsgrupp, vilket en aktieförvaltare sällan kan påverka
  • PE-förvaltaren har relevant och operativ erfarenhet från de branscher man investerar i
  • PE-fonder har dessutom en långsiktig strategi där ersättningen till förvaltaren är kopplad till företagens långsiktiga intjäningsförmåga
  • Likviditeten i ett PE-program är dock låg, det vill säga att man inte kan sälja när som helst, vilket också är anledningen till att AP7 inte kan investera en alltför stor andel i onoterade bolag

Vad är svårigheterna med Private Equity?
– Det finns naturligtvis svårigheter med att välja rätt förvaltare. De rådgivare som AP7 har valt har stora resurser och lång erfarenhet för att hjälpa oss med det rätta urvalet av fonder.

Kan jag som privatperson investera i Private Equity?
– Det är inte helt lätt som privatperson att själv investera i onoterade bolag, men genom att utnyttja AP7:s resurser kan det ge dig en ännu lite bättre pension över tiden. Av de cirka 800 fonderna som i dag finns att välja på för premiepensionen är det väldigt få fonder som inkluderar PE i portföljen.

Hur är det att arbeta med Private Equity?
– Jag tycker att det är spännande och inspirerande att arbeta med Private Equity. Det finns en långsiktig strategi för att utveckla och öka bolagens värde i grunden. Och ett aktivt och långsiktigt ägande med fokus på entreprenörskap och affärsutveckling.

Per Olofsson