Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Målet är att kunna investera i bolagen igen

Riskspridning och låga avgifter är två ledstjärnor i vår förvaltning. Med det som utgångspunkt köper vi hela aktiemarknaden, istället för att välja ut enskilda bolag.

Denna syn genomsyrar även vår ägarstyrning. Tillsammans med andra ägare som liknar oss försöker vi definiera hållbara spelregler för hela marknaden och få våra bolag att följa dem, snarare än att välja ut en liten grupp av bolag som ska bli bättre än alla andra.

Vi köper alla bolag som ingår i världsindexet MSCI ACWI. På så sätt sprider vi risken globalt över 2600 bolag och sänker kostnaderna till ett minimum. Enda undantaget är de bolag vi svartlistar för att bolagens verksamhet bedrivs i strid med internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption.

Genom att sälja dessa bolag och förklara varför, försöker vi förmå dem att respektera de internationella överenskommelserna. Målet är att de ska anpassa sin verksamhet och att vi i framtiden ska kunna investera i bolagen igen.

Här hittar du en färsk lista över bolag vi svartlistat i december 2016.

Louise Svensson