Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Man kan inte lugga en skallig

I dag gästbloggar Mikael Smeds, jurist på PTK, om tjänstepension och vad som kan vara viktigt att tänka på om företaget du arbetar på inte har något kollektivavtal. Som vårat pensionssystem är utformat är tjänstepensionen en viktig del av den totala pensionen, speciellt för de som tjänar lite mer.

”Man kan inte lugga en skallig”, brukar vi jurister säga. I min tidigare roll som jurist på ett fackförbund fick jag ibland anledning att fundera över hur pengar som skulle gå till anställda gick upp i rök. Som Saras utlovade pensionsförsäkring som bara … försvann.

PTK

Sara jobbade som ekonom på ett mindre konsultföretag utan kollektivavtal. I samband med att Sara anställdes kom hon och vd:n överens om att företaget skulle betala in en viss andel av hennes lön till en pensionsförsäkring hos en av storbankerna. Efter drygt fem år upptäckte Sara av en slump att hennes arbetsgivare inte hade betalat någonting till pensionsförsäkringen. Sara hörde genast av sig till sitt fackförbund.

När facket kallade till förhandling om saken bestred arbetsgivaren betalningsskyldighet: det fanns ingen pensionsöverenskommelse, menade vd:n. Och även om det fanns en överenskommelse så behövde bolaget inte betala, fortsatte han. Månader av förhandlingar tog vid. När jag som Saras ombud till slut lämnade in stämningsansökan och yrkade betalning om 85 000 kr förvandlades vd:ns protester till ett erkännande om att bolaget faktiskt inte hade råd att betala. Någonting. De var konkursmässiga. Ett par dagar senare fattade tingsrätten beslut om konkurs efter bolagets egen ansökan.

Och som sagt: Man kan inte lugga en skallig. Så vad hände då med de pensionspengar som företaget lovat att betala till Saras pensionsförsäkring? Svaret på den frågan är en smula teknisk, och har att göra med att den statliga lönegarantin bara täcker de senaste tre månaderna. Det dystra resultatet för Sara blev därför att hon inte fick ut mer än några tusenlappar före skatt.

Hur hade resultatet blivit om hennes arbetsgivare istället varit bunden av kollektivavtal? Svaret här är enkelt: Sara hade då fått full ersättning. ITP-planen innehåller nämligen en så kallad garantifond som ska skydda anställda i sådana situationer som Sara hamnade i. Garantifonden är bara en av många fördelar med kollektivavtalad pension. På knegdeg.se kan du se vilken skillnad kollektivavtal gör för dig vid olika händelser i livet.

Vad kan du då göra för att undvika att dina pensionspengar går upp i rök? När du söker nytt jobb är det självfallet en bra idé att kontrollera ifall arbetsgivaren har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal behöver du först och främst tillse att ditt pensionsavtal med arbetsgivaren är tydligt och inte innehåller några kryphål. Ta kontakt med ditt fackförbund för rådgivning i dessa frågor! Vidare behöver du mer aktivt bevaka att din arbetsgivare faktiskt fullgör sina skyldigheter genom att betala de avtalade premierna till pensionsförsäkringen. På minpension.se får du överblick över hela din pension.

Mikael Smeds

Läs gärna mer på PTK-bloggen där Mikael kommer att ta upp fler exempel på skillnader mellan att arbeta på ett företag med respektive utan kollektivavtal.