Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Att vänta med att ta ut sin pension är en fördel utifrån flera perspektiv. Foto: Shvets production/Pexels

Maria Schultz

Många fördelar om man väntar med pensionsuttaget

Har man möjlighet att jobba efter 65-årsdagen och vänta med att ta ut sin pension bör man tänka igenom det noggrant, inte minst ur ett skattemässigt perspektiv. Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten

Att vänta med att ta ut sin pension är en fördel utifrån flera perspektiv. Dels ökar pensionen om man fortsätter att arbeta, alltså man fortsätter att tjäna in fler pensionsrätter. Dels så sänktes skatten ytterligare för pensionärerna 2022, men även för dem som arbetar och är 66 år eller äldre. Själva skattesänkningen beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för dem som under året fyllt 66 år. Vilket i sin tur innebär att att både de som är pensionärer samt personer som arbetar och som under året fyller 66 år eller är äldre får en lägre skatt.

– Det är få som känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Att skatten är lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år ger relativt stora effekter för individen, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Från det år en person fyller 66 år blir inkomstskatten på lön dessutom lägre. Och glöm inte att arbete med lön oftast ger en högre inkomst än vad tiden med pension gör.

Väljer du till exempel att ta ut din pension och sluta arbeta vid 62 års ålder då får du betala 27 procent i skatt, jämfört med om du är 66 år och gör samma sak endast får betala 17 procent i skatt.

Exemplet ovan kan man sedan jämföra med dem som väljer att arbeta vidare och inte ta ut pension. En 62-åring som väljer att arbeta och inte ta ut pension får 17 procent i skatt, men är man 66 år och väljer att jobba vidare och dessutom inte ta ut sin pension då betalar man plötsligt bara 8 procent i skatt.

– Från det år du fyller 66, och på inkomster upp till 437 000 kronor, betalar du som person mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR!

 

OBS: För pensionärer som beskattas genom särskild inkomstskatt för bosatta utomlands gäller andra regler som inte är åldersrelaterade.