Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Marknaden kan bara rädda klimatet om utsläppen kostar

Ett tema den här veckan har just varit ”pris på koldioxid”.  I måndags rapporterade SvD att sex av världens största banker vill ha ett globalt pris på koldioxid.

Inför klimatmötet i Paris uppmanar de sex amerikanska bankerna Citi, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley och Wells Fargo världens regeringar att ta itu med klimatutmaningen.  I ett gemensamt uttalande skriver de att:

”Forskning visar att en ökad koncentration av växthusgaser i vår atmosfär värmer upp planeten och skapar betydande risker inom välstånd och tillväxt i den globala ekonomin”

Förhoppningarna inför Parismötet är höga. The Economist konstaterar att kostnaderna kommer att bli monumentala om vi inte agerar och att stor skada redan är gjord. Däremot saknas fortfarande enighet om vem som ska stå för fiolerna.

En färsk rapport från New Climate Economy konstaterar att stödet ökar globalt för ett pris på koldioxid, men att vi har mycket långt kvar. Priserna sträcker sig från 1 USD till 130 USD per ton koldioxid och 85 procent ligger under 10 USD per ton.

”This is considerably lower than the price that economic models suggest is needed to meet the 2°C global warming goal adopted by the international community.”

Så länge utsläppen är gratis för näringslivet är förutsättningarna mycket dåliga. Om företagen kan skjuta över kostnaderna som utsläppen medför på samhället, kommer marknadskrafterna i praktiken att motarbeta den omställning som behövs.

Sverige har världens högsta skatt på koldioxid. Det är bra, bland annat för att det visar att det är en fungerande metod att prissätta koldioxidutsläpp. Om metoden fungerar rent politiskt i andra länder återstår att se.

Johan Florén