Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.

PRI:s ordförande Martin Skancke svarade att marknaden är en bra tjänare men en dålig herre. Marknadskrafterna kommer att kunna åstadkomma fantastiska resultat om de fås att arbeta för omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Tas de däremot inte i tjänst är utsikterna dåliga.

Marknader uppstår inte i ett vakuum. De är resultatet av fria aktörer som agerar inom ett system av lagar, skatter och regler. Och dynamiken mellan aktörerna kommer framgångsrikt att lösa samhällsproblem om systemet ger rätt incitament.

Det är här skon klämmer.

I dag är det stor priskonkurrens på energimarknaden samtidigt som koldioxidutsläpp fortfarande är gratis i större delen av världen. Därmed är marknadskrafterna för minskade utsläpp svaga. Resultatet blir så kallade externaliteter, kostnader som företagen orsakar, men själva inte tar hand om. Notan får samhället stå för, i det här fallet i form av temperaturhöjningen och dess konsekvenser.

Om politiker och medborgare inte skapar nödvändiga förutsättningar, blir resultaten från den privata sektorn inte de önskade. Så länge som utsläpp inte prissätts och fossila bränslen dessutom subventioneras, kommer marknadskrafterna inte att jobba i rätt riktning.

För ögonblicket ser det inte så ljust ut i klimatfrågan, men eventuellt finns vägar framåt som ännu inte prövats fullt ut. I ett avslutande anförande kommenterade PRI:s vd Fiona Reynolds årets konferens.

“I’ve felt a sense of urgency that I haven’t necessarily felt in the conferences before.”

Mer om det i nästa vecka.

Trevlig helg!

Johan Florén