Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock, Jenny Svennås-Gillner

Maria Schultz

Maskiner tunga som dinosaurier hotar matförsörjningen

Rysslands invasion av Ukraina har satt igång diskussionerna om livsmedelsförsörjningen. Kriget har drivit upp priserna på livsmedel och på jordbrukets insatsvaror, såsom bränsle, foder och gödsel. Men det är inte bara kriget som hotar.

Det pågår också en extrem torka på flera platser i världen. I Sverige har LRF larmat om att de höga priserna slår hårt mot bönderna och många riskerar konkurs. Men en ny global studie från bland andra SLU visar ett nytt hot mot livsmedelsförsörjningen. Och man drar i den paralleller till dinosaurier.

Problemet man undersökt är jordbruksmaskinerna som används. Dessa har blivit allt större och allt tyngre. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men problemet är under mark där matjorden blir så packad att den långsiktiga matproduktionen är hotad.

Jordbruksmaskinerna kan idag väga upp till 36 ton, det kan jämföras med 4 ton i slutet av 1950-talet. Det forskarna har undersökt är vad det inneburit för åkermarken. I det markskikt som kallas alven och ligger djupare ser man att jorden packats så mycket att det äventyrar markens förmåga att producera mat.

Thomas Keller.

– Det är mycket allvarligt att marken tar skada av lantbruksmaskinerna. Om den en gång har packats förblir den skadad under flera decennier. Det kan vara en av anledningarna till att skördarna inte längre ökar och att vi nu ser fler översvämningar än tidigare, säger Thomas Keller, forskare vid SLU och huvudförfattare till artikeln.

Forskarna har studerat var de största riskzonerna i världen finns och det visar sig att Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien är mest utsatt. Man uppskattar även att den femtedelen av den odlingsbara marken globalt sett är i fara. Där är risken stor för skador som är extremt svåra att åtgärda.

Asien och Afrika är inte lika utsatta eftersom det mekaniserade jordbruket inte är lika utvecklat där.

– Om mekaniseringen skulle ta fart i Asien och Afrika finns dock en risk för packning av alven även i dessa områden, säger Thomas Keller.

Något forskarna också upptäckte var att de tyngsta jordbruksmaskinerna närmar sig vikten hos de allra tyngsta dinosaurierna, sauropoder. Det väckte frågan om även sauropoderna packade marken på sin tid och på så sätt påverkade markens produktionsförmåga.

– Ingen verkar ha ställt sig frågan tidigare om dinosaurier packade marken, och eftersom dagens lantbruksmaskiner är lika tunga som sauropoderna tyckte vi att det var en intressant frågeställning, säger Thomas Keller.

Läs hela artikeln i PNAS