Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Markus Spiske/Pexels, Pixabay, HHS

Maria Schultz

Miljöengagerade investerar inte mer än andra i gröna fonder

Syns ditt miljöengagemang i sättet du investerar? Ny forskning visar att miljöengagerade personer – tvärtom från vad man kanske skulle tro – inte investerar mer i gröna fonder än genomsnittet.

Svenskar har i ett internationellt perspektiv ett stort miljöintresse och engagemang för hållbarhetsfrågor. Att sopsortera, återvinna och äta mindre kött är åtgärder många mer än gärna gör för klimatets skull. Men när det kommer till våra pensioner – och investeringar i allmänhet – blir det snårigare. Anders Anderson är forskare på Swedish House of Finance vid Handelshögskolan. Han har, tillsammans med kollegan David Robinson vid Duke University, undersökt sambandet mellan människors engagemang för gröna frågor och investeringar i gröna fonder.

– En faktor som försvårar investeringar i gröna fonder är att de personer som uttrycker allra starkast stöd och engagemang för miljöfrågor som grupp inte har det största engagemanget eller kunskapen om finansiella marknader. Ett lågt engagemang i kombination med svårigheter att få tag på lättförståelig och jämförbar information om fonder bidrar till hur det ser ut i dag, säger Anders Anderson.

Hur mellanhänderna, alltså banker och fondförvaltare, kommunicerar och agerar i frågan kan spela en avgörande roll för att matcha sparare med fonder som speglar deras preferenser. Men det för också med sig risker när kunskapsnivån är ojämn i förhållandet mellan rådgivare och privatperson.

Risk för exploatering

I Anders Andersons undersökning uttryckte personer med gröna värderingar att de också var beredda att betala lite mer för hållbara produkter och tjänster. Vad vi har är alltså en grupp med lågt engagemang och kunskap om investeringar som samtidigt kan tänka sig att betala extra för hållbara produkter.

– Det finns en risk att gruppen kan bli exploaterad på marknaden. Sparande och investeringar är svårt att utvärdera och jämföra och hållbarhet adderar ytterligare en dimension av komplexitet. Det kan vara svårt att veta om man verkligen får det man betalar för, säger Anders Anderson.

Nästa steg

För Anders Anderson som forskat om finansiell kunskap och investeringsbeslut under flera års tid var det naturligt att nu även inkludera hållbarhetsfaktorn i forskningen. När samhället ställer om blir hållbarhetsfrågan central även på de finansiella marknaderna. Intresset för ämnet kommer antagligen att öka än mer framöver. Potentialen till positiv påverkan från våra investeringar är också stor. Om kraften från de finansiella marknaderna ska kanaliseras mot ett hållbart samhälle är den här frågan av betydelse.

– Det ställs allt högre krav på konsumenter av finansiella produkter samtidigt som besluten blir alltmer komplexa. Det är tydligt att det behövs stöd och lättillgänglig information som når fram även till personer med ett lågt engagemang och intresse för investeringar, säger Anders Anderson.