Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Mycket aktier och lite kött i unga år

I går publicerades en ny studie som visar att de som i unga år äter mycket animaliskt protein från kött och mejerivaror löper fyra gånger så hög risk att dö i cancer. Men efter 65 år gäller det omvända, då behöver vi växla från ett lågt till ett högt proteinintag för att kompensera sämre upptag och fallande hormonnivåer.

Eller som SvD:s Henrik Ennart uttryckte sig, vi behöver anpassa vårt proteinintag och dieten till olika skeden i livet. Det är ungefär som med aktieinnehavet i ditt pensionssparande tänker jag.

När du blir äldre finns det skäl att öka proteinintagets nivå i dieten och minska på aktieinnehavet i portföljen.

Åldersrelaterade sjukdomar uppstår inte förrän senare i livet. Men hela livet räknas – när unga når medelåldern, bär på en stor muskelmassa och är vana vid att äta mycket protein kan det vara svårt att plötsligt ändra matvanorna, menar Ennart.

Då skulle man vara konstruerad som Såfa. Det skulle ske automatiskt. Kroppen skulle känna av att man blev äldre och behövde mer kött. Precis som Såfa automatiskt anpassar aktieinnehavet efter din ålder genom livet.

När du är ung har du mycket aktier och därmed möjlighet att få dina pengar att växa. När du passerat medelåldern och blir äldre sker en omfördelning automatiskt. Ditt aktieinnehav flyttas stegvis över till en räntefond med lägre risk. På så sätt läggs en bra grund. Utan att du behöver göra något.

Så det är med köttätande som med räntesparande, det gäller att inte öka för tidigt.

Louise Svensson

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.