Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Anna Shvets/Pexels, Minpension.se

Maria Schultz

När kan jag tidigast gå i pension?

Drömmer du om att pensionera dig så tidigt som möjligt? Förutsättningarna varierar beroende på vilken generation du tillhör. Men allt fler utnyttjar möjligheten att själv planera och styra hur pensioneringen ska gå till.

Pensionen är viktig. Det märks på det ökade intresset, och en ökad kunskapsnivå i allmänhet.

– Folk är verkligen intresserade och lyssnar. Många har nog känt att – oj, jag måste verkligen ha koll på det här – när de hört äldre i sin närhet vara missnöjda med det de får ut. Pensionssystemet för dagens unga ser helt annorlunda ut än för tidigare generationer, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension.

Så hur ser det ut för de som arbetar i dag när normen om pension vid 65-årsdagen försvinner. När kan man räkna med att kunna gå i pension?

Vad är ”riktålder” och hur påverkar det pensionen?

– Riktåldern speglar medellivslängden för just din generation och styr bland annat när du tidigast kan börja ta ut din pension. Det är riktåldern minus tre år som avgör när du kan ta ut den allmänna pensionen.

Hur ser prognosen för riktåldern ut?

– Begreppet riktålder börjar gälla 2026 men redan 2023 höjs lägsta åldern för att kunna ta ut allmän pension till 65 år. Prognosen visar att riktåldern kommer att höjas ganska snabbt. Är du född på 90-talet talar vi om en riktålder på 70 år eller 70+ år. Det skulle alltså innebära att du tidigast kan börja ta ut allmän pension vid 67 års ålder. Men då är det viktigt att påpeka att en stor del av tjänstepensionerna inte påverkas av begreppet riktålder. Och för framtidens pensionärer kommer tjänstepensionen att utgöra en stor del av den totala pensionen.

Jobbar vi länge i Sverige om man jämför med andra europeiska länder?

– Även i andra länder höjs nu pensionsåldern, många länder har panikhöjt åldern för att pensionssystemen ska kunna leverera. I Sverige ställde vi om lite tidigare och har en hög flexibilitet i systemet på så sätt att många väljer att kombinera pension och jobb under flera år och får på så sätt en långsam övergång till pensionärslivet.

Hur tycker du att man ska tänka som ung i dag kring pensionen?

– Först och främst handlar det om att få ett jobb. Coronapandemin kommer nog, liksom tidigare kriser, påverkat etableringsåldern. Det tar i dag längre tid för unga att komma in på arbetsmarknaden. För att dagens unga ska få bra pensioner är det också viktigt att vi som samhälle blir bättre på att ta tillvara äldres kompetens. Det måste bli lättare för äldre att få jobb.

– Många unga är sugna på att prova på att jobba utomlands. Då är det viktigt att ta reda på hur pensionssystemet ser ut i det landet du jobbar i. Det saknas samordningsregler mellan länder och man kan hamna i kläm när man flyttat mellan olika länder.

Har du något tips till den som vill pensionera sig tidigt?

– Provpensionera dig! En vanlig pension ligger i dag omkring 60 procent av slutlönen. Testa att leva på 60 procent av din lön under några månader och utvärdera sedan. Hur känns det? Kanske upptäcker du att det inte är några problem att pensionera dig tidigt – eller så blir nyttan av att jobba något år extra tydlig.

FAKTA: Då börjar riktåldern gälla

2023 höjs den ålder då man tidigast kan få grundskydd så som allmän pension från 65 år till 66 år. 2026 börjar begreppet riktålder användas och då beräknas åldern bli 67 år. En person född 1963 kan då tidigast börja ta ut allmän pension vid 64 års ålder. Riktåldern kommer att följa utvecklingen av medellivslängden och höjas successivt förutsatt att medellivslängden ökar.