Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Nobelpristagare spanar indexfonder

Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. De tre har ägnat sig åt ”trendspaning på finansmarknaden”.

Deras forskning rör prissättning av tillgångar, aktier och obligationer, ett aktuellt ämne. I praktiken betyder det att pristagarna har undersökt vad prissättningen säger om den fundamentala verkligheten, men också hur det är möjligt att förutspå framtida kursrörelser.

Det går inte att säga om aktier ska gå upp eller ner nästa månad eller år. Men med viss sannorlikhet går det att förutse kursutvecklingen över en längre period på tre till fem år, skriver forskning.se.

Dagens Industri skriver lite tillspetsat att Eugene Fama är fader till teorin om effektiva marknader och Robert Shiller fader till teorin om ineffektiva marknader.

Eugene Fama har visat att det i princip är omöjligt att med hjälp av historiska data förutsäga hur priset på en viss tillgång ska utvecklas. Ny information tas snabbt in i priset på tillgången, det vill säga att all tillgänglig information är inbakad i priset och att utvecklingen därefter åter blir slumpmässig.  Med andra ord, marknaden är effektiv.

Hans forskning bidrog till utvecklingen av indexfonder. Varför lägga tid och pengar på att analysera en enskild tillgång när det ändå inte är möjligt att förutsäga hur den kommer att utvecklas? Bättre då att bara spegla marknadens utveckling.

Robert Shiller är en av fäderna till behavioural finance, där beteendevetenskap och psykologi knyts ihop med finans. Han visade med sin forskning att aktiepriser rör sig mycket mer än företagens utdelningar. Marknaden är med andra ord inte effektiv i bemärkelsen att den på ett korrekt sätt bakar in befintlig information i prissättningen. Han har senare skrivit mycket om bubblor på marknaden och är känd för att han förutståg it-kraschen och finanskrisen.

Lars Peter Hansens har skapat en rad ekonometriska tester för att undersöka hur finansmarknaderna fungerar. Hans mest kända bidrag gäller utarbetandet av en statistisk metod, Generalized Method of Moments (GMM). Den kan användas bland annat för att testa rationella teorier om tillgångspriser.

De tre amerikanerna har lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser. Forskningen har ökat förståelsen för hur finansiella marknader fungerar, vad som gör att de ibland fungerar bra och ibland mindre bra. Och de har gjort nytta för fondspararna. Att det är svårt att förutse aktiepriserna på kortare sikt än tre år, har lett till en granskning av olika fonders avkastning.

Forskning indikerar att det är mycket svårt för en förvaltare att slå börsindex över en längre period, speciellt om fonden tar ut en hög avgift. Så de tre Nobelprisvinnarnas råd till pensionssparare är: Sälj dyra aktiefonder och köp billiga indexfonder.

Den tidigare Nobelpristagaren i ekonomi, tillika en av världens främsta experter på portföljteori, William F. Sharpe har tidigare sagt i en intervju i SvD att man bör välja bort aktiv förvaltning och satsa på indexförvaltning, något vi bloggade om för några veckor sedan.

Louise Svensson