Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Golfströmmen kan rubbas och istäcket är hotat. Men hur snabbt och i vilken omfattning vet ingen, enligt Christian Stranne, biträdande lektor vid Stockholm universitet. Foto: Carin Persson, Nursultan Kipshakbayev/Pexels

Maria Schultz

Nordatlantens uppvärmning oroar

Golfströmmen, området mellan Grönland, Island och Skottland är vida känd för att skapa livsvillkoren för oss människor i hela norden. Enligt en artikel som släpptes i slutet av februari i nature.com – av en grupp forskare verksamma vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet – har Golfströmmen mattats av med upp emot 20 procent. Orsaken: den globala uppvärmningen.

Man får inte glömma att Golfströmmen som regel är känd för att ha fluktuerande temperatur, men det forskarna har upptäckt nu är att det pågått en uppvärmningsperiod sedan 2016. Mellan 2005-2015 hade man en kall period. Men sedan 2016 har man alltså sett en varm period.

Oavsett så är det som kallas den Subpolära Nordatlanten oerhört viktig för cirkulationen i Atlanten och Golfströmmen är det

Cirkulationen består av stora strömmar som sträcker sig över världshaven. Illustration: Bolincentret för klimatforskning

som håller igång den. Forskarna har tittat på data från 1950-talet och då observerat att några decennier är varmare, medans andra är kallare. Resultaten man kom fram till presnterades i Communications Earth & Environment.

Forskarna har använt data från satelliter och mätningar i havet men även från modellering och maskininlärning för att förklara den pågående övergången från en kall till en varm period i i subpolära Nordatlanten.

De flesta av dagens klimatmodeller visar dessutom att den globala uppvärmningen kan leda till en ännu svagare transport av varmt havsytevatten norrut, men dock inte till att Golfströmmen helt stannar av.

Det visar en klimathistorisk studie av bland andra Fredrik Schenk i Nature Communications 2018Men det handlar inte om en total kollaps av Golfströmmen för att vi ska uppleva drastiska konsekvenser. Forskarna har jämfört med hur det såg ut för 12 000 år sedan under pen period som kallas för Yngre Dyras.

Även om dagens klimat skiljer sig avsevärt från det under Yngre Dyras, så visar de nya modellsimuleringarna på en i flera avseenden ganska oroväckande likhet.

– Om Golfströmmens transport av varmt havsytevatten försvagas ytterligare, så som det har observerats och även modellerats, kommer bildandet av ett stabilt högtrycksområde vara mycket vanligare och även öka i intensitet. Detta kan i framtiden leda till ännu kraftigare värmeböljor än de som klimatmodellerna hittills har simulerat, säger Frederik Schenk, huvudförfattaren av artikeln och forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Samtidigt rapporterar en ny studie att tjock havsis kan öka de grönländska fjordarnas känslighet för uppvärmning.

– Det är en komplex interaktion. På det hela taget vet vi att ett varmare klimat kommer att leda till mer snabbrörliga glaciärer och mindre is på Grönland. Men hur snabbt det händer, och i vilken omfattning, är fortsatt ett nyckelområde för forskningen, säger Christian Stranne biträdande lektor vid Stockholm universitet.

Ingen, inte ens forskarna vet exakt hur det kommer att utvecklas och hur olika störningar kommer att samverka. Men det kan vara bra att förstå vad som skulle kunna ske om Golfströmmen rubbas. Golfströmmen ger oss i Norden milda vintrar och varma, gröna  somrar. Utan den skulle medeltemperaturen sjunka med 5-10 grader, enligt studier vid Met Office Hadley Center. Det innebär att delar av Sverige skulle kunna få vintertemperaturer på minus 50, skriver SVT.