Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Ny hållbarhetsredovisning 2015

AP7 är en universell och evig ägare. Det innebär att vi köper hela marknaden och vi köper inte för att sälja.

För våra sparare gör kombinationen av hög diversifiering och låga avgifter stor skillnad på pensionskapitalet på 40-50 års sikt. För vårt ägarstyrningsarbete innebär det att vi kan vi agera som ägare på bred front och lång sikt, med hela marknadens bästa för ögonen.

Hållbarhetsredovisning präglas av vår syn på hållbar utveckling och företagsansvar. Fokus ligger på investeringarna, där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

2015 har varit ett intensivt år med många nya initiativ och projekt. Bland annat inledde vi ett nytt fördjupningstema inom klimat, där ett flertal projekt i samarbete med andra investerare påbörjats. Vi har även fördjupat vårt engagemang på bolagsstämmor och kommer för första gången att lägga aktieägarmotioner på bolagstämmor i USA och Storbritannien under kommande röstningssäsong.

Mer om det och vårt hållbarhetsarbete hittar du i hållbarhetsredovisningen för 2015 som presenteras i dag. Läs mer här på webben eller ladda ner den tryckta versionen som lyfter texter om hur vi arbetar med hållbara investeringar samt hur vi ser på oss själva som universell ägare.