Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Ny prognos: Vi missar 2-gradersmålet

I en ny rapport från certifieringsföretaget DNV GL har man konstaterat att omställningen till förnybara energikällor inte sker tillräckligt fort. Trots att 66 procent av världens elektricitet kommer att produceras genom förnybara källor år 2050, enligt DNV GL, är det alldeles för lite. Vi når inte Parisavtalets 2-gradersmål om vi inte påskyndar processen.

Vid det här laget är de flesta medvetna om de katastrofala konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att få för mänskligheten. Det var en av de största anledningarna till att Parisavtalet kom till 2015. Nu fem år senare har framstegen varit minimala när det gäller att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Som det ser ut nu förutspår man istället en ökning på på 2,4 grader fram till år 2050.

Problemet är inte teknik och innovation, det handlar snarare om implementering och hastighet.

– Energibranschen behöver leda oss framåt genom att marknadsföra idéer, dela innovation och hitta sätt att arbeta tillsammans med andra sektorer så att omställningen går snabbare, säger Ditlev Engel.

När FN:s klimatpanel släppte sin analys av världsläget 2018 sa Johan Rockström, professor i miljövetenskap, att 2-gradersmålet kan vi i princip glömma. Till Aftonbladet uttryckte han sig så här:

 Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar.

Samtidigt visade en studie från University of Washington att det bara är 5 procents chans att världens länder klarar tvågradersmålet.

Dessutom, inför Cop 26 i Glasgow nästa år meddelar FN:s klimatpanel IPCC att deras rapport om hur klimatförändringarna framskridit inte kommer att läggas fram.

Vilket är kan vara problematiskt då världens länder ska lämna uppdaterade handlingsplaner för sina klimatåtaganden. Och nu kan de inte luta sig mot nytt underlag från IPCC.

DNV GL:s rapport belyser att vi måste ta itu med minst tre fronter samtidigt: vi måste införa förnybara energikällor i stor skala och med hastighet, vi måste investera i våra elnät för att se till att de är redo för framtiden och vi måste öka energieffektiviteten.

I rapporten ”Transition Faster Together: Renewable solutions, strategies and policies for a clean energy future” har artikelförfattarna kommit fram till tio olika förslag på hur den förnybara omställningen kan skyndas på.

Bland annat energiproducenter och lagstiftare måste fokusera mer på hur de ökade volymerna förnybar energi ska kunna integreras i det befintliga systemet. Rapporten tydliggör de utmaningar vi står inför och vilka lösningar, politiska riktlinjer och strategier som krävs för att accelerera övergången.

Precis som artikelförfattarna skriver finns det ingen ”silverbullet” men det finns en kombination av olika åtgärder som kan ta oss dit. Nedan följer fem av de tio förslag DNV GL tagit fram i sin rapport.

 

  1. Tiofaldig tillväxt i solenergiökning till 5 terawatts (TW) och en femfaldig ökning i vindkraft till 3TW år 2030, vilket skulle motsvara 50 % av den globala elanvändningen per år.
  2. En 50 gånger större ökning i batteriproduktion för de 50 miljoner elfordon som behövs år 2030, tillsammans med investeringar i ny teknik för att lagra överskott av elektrisk energi och lösningar som tillåter våra elnät att klara det växande inflödet av sol- och vindkraft.
  3. Ny infrastruktur för laddning av elfordon i stor skala.
  4. Förbättringar av den globala energi som används per produktionsenhet. Den måste öka med 3,5 procent per år inom det kommande decenniet.
  5. Massiv järnvägsutbyggnad både för stadspendling och långväga person- och godstransporter.

 

FOTO: Roxanne Desgagnés, Unsplash