Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Nya garantipensionen – så påverkar den dig

Nu ändras garantipensionen från pension till förmån. Har du koll på om det påverkar dig?

För den som tjänat in lite eller inga pengar inom ramen för det statliga pensionssystemet utgör garantipensionen en grundtrygghet. Garantipensionen har sedan den skapades betraktats som en pensionsinkomst men efter nya domar i både EU och Sverige definieras den nu istället som en minimiförmån. Det påverkar vilka personer som har rätt till ersättning. Så här funkar det.

Pension utomlands påverkas

Tidigare hade personer som bott i Sverige i minst 40 år rätt till full garantipension. En person som bott i Sverige i exempelvis 30 år kunde tillgodoräkna sig 30/40-delars pension och utländsk pensionstid från länder inom EU/EES eller Schweiz räknades inte in. Att den nu istället är en minimiförmån gör att garantipensionen bara kan betalas ut till personer som bor i Sverige. Är du pensionär med garantipension och funderar på att flytta utomlands kan detta innebära problem.

Det finns en tillfällig lag i Sverige som gör att du fortsatt får din garantipension om du flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz. Den lagen gäller under 2020.

– I dagsläget vet vi inte vad som händer efter 2020 så det kan vara klokt att hålla utkik efter besked om du tror att det kan komma att påverka dig. Om det blir ändringar inför 2021 så är det de som är bosatta utomlands och har en svensk garantipension som berörs mest av att garantipensionen ska ses som en minimiförmån men vi måste avvakta och invänta beslut för att veta exakt hur det kommer att påverka, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

En annan konsekvens av förändringen är att många pensioner räknas om eftersom intjänad pensionstid inom EU/EES och Schweiz till skillnad från tidigare nu ska inkluderas.

– Vi kommer att titta på varje berörd pensionärs pension och kommunicera eventuella förändringar via brev. Är man bosatt i Sverige och aldrig arbetat utomlands berörs man inte alls men är man bosatt i Sverige, och har försäkringsperioder och förmodligen också en pension från ett EU/EES-land, påverkas man av förändringen. Det är omöjligt att ge några förhandsbesked innan vi tittat på varje enskilt ärende men en påverkan behöver inte betyda att det blir en sänkning av garantipensionen, säger Agneta Claesson.

Andra nyheter för i år

Bortsett från de juridiska och politiska diskussionerna har också beloppen i garantipensionen förändrats. I år höjdes ersättningen med maximalt 200 kronor i månaden före skatteavdrag. Gränsen för att alls kunna få garantipension går vid 12 530 kronor för ogifta och 11 153 kronor för gifta.

Man har också fattat beslut om att införa begreppet riktålder och den kommer att styra när man har möjlighet att ta del av garantipensionen. Riktåldern kommer att variera beroende på när man är född och riktåldern kommer också att styra vid vilken ålder man kan ta ut sin egen intjänade pension. Alla som är födda 1959 och senare påverkas idag av förändringen. Den som är född 1958 kan fortfarande ta ut allmän pension från 61 år men för den som är född 1959 och 1960 är det 62 år som gäller. Framöver kommer riktåldern fortsätta att höjas för att spegla medellivslängdens utveckling och troligen kommer riktåldern för de som är födda 1958 att vara 66 år. Om den förändringen beslutas innebär det att åldern för när man kan ta del av garantipension, och även ett eventuellt bostadstillägg, kommer att höjas med ett år från dagens 65 år.