Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock

Maria Schultz

Nya möjligheter – och ett stort hinder – på vägen mot nettonollutsläpp

Vilka är innovationerna och idéerna som gör störst skillnad i kampen för att nå nettonollutsläpp till år 2050? Och vad står i vägen för att vi ska nå målet? Forskningen visar på möjligheter inom framförallt tre områden.

Vi behöver förändra hur vi producerar, transporterar och konsumerar energi om vi ska kunna nå målet om nettonollutsläpp till år 2050. Det slår IEA, International Energy Agency, fast i rapporten Net Zero by 2050. Energisektorn ligger idag bakom ungefär tre fjärdedelar av växthusgasutsläppen. Det innebär att sektorn är nyckeln till att hitta en hållbar väg framåt.

Forskarna vid IEA menar att det är möjligt att nå målet om nettonollutsläpp genom att fokusera på förnybar energi och en minskning av beroendet av fossil energi. I den processen blir också våra ekonomier stabilare och mer motståndskraftiga när de baseras på ren energi. Det är framförallt tre områden som framhålls som viktiga i omställningen. Det första området är bioenergi, det andra handlar om teknik som möjliggör koldioxidavskiljning – alltså att fånga in koldioxid och förhindra att det släpps ut i atmosfären. Det sista området, enligt IEA, är beteendeförändringar.

Kinesisk kolkraft stort hot mot omställningen

Men att enbart fokusera på förnybara energikällor och ny teknologi räcker inte. Vi måste också adressera existerande strukturer och system. Kolkraft är ett av de områden som för med sig stora klimatproblem. Och när det kommer till kolkraft är det ett land som dominerar. Den kinesiska kolkraften utgör omkring hälften av världens totala kolkraft. Fram till 2030 planeras också omkring 250GW ny kapacitet tillkomma. Det motsvarar en utbyggnad som överstiger USA:s samlade kolproduktion, eller sex gånger mer än Tysklands nuvarande kolkapacitet. Det framgår i publikationen ”Klimatet och den nya världsordningen”.[1]

Även om den kinesiska regimen inför FN:s generalförsamling deklarerat att landet ska vara klimatneutralt till år 2060 visar regimens handlingar i praktiken på en helt motsatt rörelse. En stor del av den elkraftskapacitet som finansieras eller byggs av kinesiska aktörer utomlands utgörs dessutom också av kolkraft.

– Baserat på den kinesiska retoriken är det lätt att få intrycket av att Kina håller på att ställa om. Men granskar man vad som faktiskt sker i praktiken finns det inga tecken på det. Vi måste se Kinas påverkan på det globala klimatet för vad det är och ställa mycket hårdare och tydligare krav. Vi kan också påverka i en positiv riktning genom samarbete med de individer och krafter i Kina som på olika sätt är engagerade i klimatet. Samtidigt är det vid allt samarbete med kinesiska aktörer oerhört viktigt att göra sin due diligence för att verkligen förstå vem det är man samarbetar med, säger Karl Hallding, chefsanalytiker, strategisk omvärldsanalys, Vinnova.

Beslutsfattare har största ansvaret

När det kommer till klimatarbete är det framförallt beslutsfattare som har det största inflytandet – och ansvaret – för att driva utvecklingen framåt påpekar IEA. I IEA:s rapport spås elektriska fordon gå från i dagsläget omkring fem procent av total global bilförsäljning till omkring 60 procent år 2030. Samtidigt varnar andra studier för att råvarubrist kan utgöra ett hinder för den utvecklingen.[2] År 2030 menar IEA att de nya teknologier som är under utveckling just nu behöver tas i bruk och lyfta klimatarbetet till nästa nivå. Exempel på tekniker som förväntas dominera utvecklingen är innovationer inom bland annat batteriområdet och processer som fångar in och lagrar koldioxid.

Men beteendeförändringar, särskilt i utvecklade länder, kommer också att ha en stor påverkan. Det kan handla om att gå över till en elbil, installera effektivare värmesystem i hemmet, skippa långa flygresor och gå eller cykla korta sträckor istället för att ta bilen. Att fixa elektricitet till de 785 miljoner människor som saknar det idag, och möjlighet att laga mat utan utsläpp till de 2,6 miljarder människor som idag inte har det alternativet är en viktig del av arbetet.

[1] Karl Hallding. Xi Jinping, Vladimir Putin och en ny världsordning. Klimatet och den nya världsordningen. Fores, 2022

[2] Maverick* Predicts 2022: The Future According to Gartner’s Unconventional Thinking, Gartner, 2021