Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Vi tog ett snack med Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten och Dan Adlophson Björck, trygghetsekonom på AMF om kompensationsgraden.Foto: Istock, Pensionsmyndigheten, AMF

Maria Schultz

Nya pensionärer får allt högre pension

Diskussionen kring pensionssystemets påstådda otillräcklighet är något som man kan diskutera. I synnerhet efter Pensionsmyndighetens senaste redovisning om kompensationsgraden. Det ser nämligen väldigt bra ut.

Kompensationsgrad inklusive tjänstepension var i genomsnitt mellan 75-86 procent av lönen i de olika inkomstgrupperna som tog ut pension vid 65 år, 2020.

Rapporten beskriver genomsnittliga utfall för individer som fyllde 65 år under perioden 2014 till 2020 och som då tog ut sin pension. Personerna var födda 1949-1955.

Pensionsmyndigheten talar om kompensationsgraden och det handlar alltså om pension i förhållande till slutlön.

Det rapporten visat på är att den skillnad i inkomst som finns mellan män och kvinnor under arbetslivet ökar efter pensionering. Men i gruppen med låg inkomst får kvinnorna istället en högre kompensationsgrad än männen. Det förklaras med en högre tjänstepension per månad.

Men det som är intressant är att rapporten visar att många pensionärer får både en högre faktisk och teoretisk kompensationsgrad än vad Pensionsmyndighetens så kallade standardtypfall visar.

Erik Ferm, Pensionsmyndigheten.

– De faktiska kompensationsgraderna för gruppen med medel- och hög inkomst ligger 2020 mellan 8 till 13 procentenheter högre jämfört med de teoretiska kompensationsgraderna. Detta förklaras till stor del av att en högre andel av pensionen är tjänstepension i de faktiska kompensationsgraderna jämfört med de teoretiska, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten till AP7.

En orsak till skillnaden som Erik Ferm beskriver är tidsbestämda uttag. Ser man till den teoretiska kompensationsgraden antas inkomstgrupperna ta ut tjänstepensionen livslångt

–  Det finns studier som visar att andelen pensionärer med tidsbestämda utbetalningar på fem eller tio år ökar. Det ökar den faktiska kompensationsgraden som kan observeras vid 65 och 66 års ålder. Hur stor del av den positiva utvecklingen som förklaras av tidsbestämda uttag vet vi dock inte, säger Erik Ferm.

När Pensionsmyndigheten gjorde en enkätundersökning bland 70-75-åringar 2020 hade de flesta valt att att arbeta längre om de fick chansen att välja om på nytt, vilket också var ett av de vanligaste råden från dem som svarat på enkäten till blivande pensionärer.

Dan Adolphson Björck, AMF.

AP7 har även pratat med Dan Adolphson Björck på AMF som säger att just kompensationsgraden är ett intressant mått för just övergången mellan yrkesliv och pension, men det är inte heltäckande för pensionärernas ekonomi.

– Många pensionärer har högre inkomster de första åren och det beror på flera faktorer. Dels har det blivit allt vanligare att välja tidsbestämd utbetalning för sin tjänstepension. Hos oss på AMF var det mer än sex av tio pensionskronor som togs ut tidsbestämt bland nyblivna pensionärer 2021. Det medför att inkomstbortfallet inte blir så stort initialt. Dessutom är det vanligt att man minskar sin arbetstid under de sista yrkesåren, vilket även Pensionsmyndigheten uppmärksammar, och det medför att kompensationsgraden höjs, säger Dan Adolphson Björk, trygghetsekonom på AMF till AP7.

En annan intressant faktor är att åldersgruppen 62-68 år tar ut delar av sin pension och är fortsatt yrkesverksamma.

– Jobbonärerna har större samlade inkomster än de som helt har lämnat yrkeslivet. Just denna företeelse går inte att illustrera med en kompensationsgradsberäkning, säger Dan Adolphson Björck.

Det är inte helt enkelt hur man ska tänka kring utbetalning av tjänstepensionen. Fördelarna med tidsbestämd utbetalning är konkret då man vet exakt vad man kan vänta sig och det finns en trygghet i det, men nackdelen är abstrakt.

– För den som lever länge kan en livsvarig eller en längre tidsbestämd utbetalning ge större ackumulerad inkomst. Motargumentet är förstås att en kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt om man inte lever så länge och att man kan placera om pengarna själv. Samtidigt är tjänstepensionen inte vilken pengapåse som helst. Det handlar om en stabil inkomst, ofta med garanterade pensionsbelopp, som man kan räkna med även om man skulle bli riktigt gammal, säger Dan Adolphson Björck.

Det kan vara befogat att ta ut en del av tjänstepensionen tidsbestämt, den är tänkt som en viktig del av försörjningen under ett långt liv som pensionär. Och det är också viktigt att förstå att den dagen den tidsbestämda utbetalningen upphör måste man anpassa sina levnadsomkostnader. Det innebär att man få använda besparingar om man har det, eller söka behovsprövat stöd.

– Tjänstepensionen ökar i betydelse och är avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på. Allt fler jobbar och tar ut pension samtidigt i slutet av yrkeslivet. Det ställer större krav på att man planerar sina pensionsuttag och förstå konsekvenserna av olika val. Det är viktigt att man tänker igenom sin inkomst idag, om några år och livet ut. Uttagsplaneraren via minPension är ett utmärkt verktyg för detta, avslutar Dan Adolphson Björck.

Faktisk kompensationsgrad för födda 1955 som tog ut hel allmän pension 2020

Inkomstgrupp Kompensationsgrad Allmän pension, % Kompensationsgrad Allmän pension + tjänstepension, %
Låg inkomst kvinna 68 86
Låg inkomst man 70 82
Medelinkomst kvinna 53 79
Medelinkomst man 58 84
Hög inkomst kvinna 40 75
Hög inkomst man 41 84