Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Charlotta

Nytt tema –  arbetsvillkor i gröna näringar

 

Varje år lanserar AP7 ett nytt fokustema som vi arbetar med i vår ägarstyrning. Det är ett sätt att fördjupa oss i särskilt angelägna frågor under några år och utveckla nya arbetssätt och metoder.

Årets nya tema syftar till att undersöka hur vi bäst kan bidra till att driva förbättrade arbetsvillkor inom de gröna näringarna.

Det handlar om frågor som berör oss alla i vardagen: arbetsförhållanden i odlingen av de livsmedel som tillslut hamnar på våra tallrikar.

Under våren har vi tagit fram en förstudie med hjälp av konsultfirman GES för att få en bild av vad vi ska inrikta oss på för att få bäst effekt av vårt temaarbete.

Cover: Tea pickers in Kenya’s Mount Kenya region by Neil Palmer (CIAT) through flickr.com under the creative commons license.

 

Studien visar att de flesta barnarbetare i världen arbetar inom jordbrukssektorn, och att tvångsarbete också är allt för vanligt. Extra utsatta är migrantarbetare, som är överrepresenterade bland arbetare under tvångsmässiga förhållanden. Studien visar också vilka grödor som är mest riskutsatta.

Slutsatserna från förstudien kommer bli startskottet för det första projektet i vårt nya tema: att inleda dialoger med livsmedelsföretag globalt. Dialogerna kommer fokusera på de förebyggande åtgärder som livsmedelsföretagen kan vidta för att undvika att barnarbete och tvångsarbete uppkommer i deras leverantörskedja.

I vårt ägarstyrningsarbete använder vi en rad olika verktyg för att påverka företag vi äger. Dialoger är ett av dem. Ett annat är vår svartlistning. Genom att ett par gånger om året genomlysa våra innehav kan vi upptäcka normkränkningar. AP7 svartlistar och säljer företag om vi får verifierad information om att mänskliga rättighetskränkningar såsom barnarbete eller tvångsarbete förekommer hos företagen. Svartlistningen har visat sig vara ett kraftfullt sätt att driva på företag att ta ansvar och ändra sitt beteende.

Som universell ägare i ett stort antal företag och sektorer kan AP7 bidra till att sprida erfarenheter mellan företag. Liknande problem finns i flera leverantörskedjor, för en mängd olika jordbruksprodukter. Ett syfte med vårt dialogprojekt är att sprida goda exempel och verkningsfulla metoder mellan regioner och sektorer och att fokusera på typer av grödor där vi ser att vi kan bidra med kunskap.

Som alltid ser vi till att gå samman med andra investerare och att få draghjälp av organisationer och kunskapspartners som driver frågor i linje med oss.

Genom att vara en aktiv ägare och driva på för förändringar drar vi vårt strå till stacken för att nå de globala hålbarhetsmålen. Trycket för förbättringar ökar om fler drar åt samma håll.  Genom att samarbeta kan vi medverka till en förändring som når ut till många.

Charlotta Dawidowski Sydstrand