Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Öka engagemanget mot klimatlobbying

Rädslan för klimatregleringar kan driva företag att vilja påverka politiken. Och inte bara de företag som påverkas av regleringarna. Vi har tidigare bloggat om hur nästan alla stora och breda näringslivsorganisationer motverkar en verkningsfull implementering av Parisavtalet.

Negativ klimatlobbying medför risker för investerare.

Den överhängande risken är i grunden existensiell. Om vi inte effektivt lyckas hejda klimatförändringarna kommer hela det globala samhället drabbas negativt.

Men det finns också mer påtagliga risker för företag och dess ägare. Om diskrepansen blir för hög mellan var företag säger att de står i klimatfrågan och deras dolda lobbying, kan de riskera stämningar. Det pågår redan förundersökningar i flera delstater i USA mot företag för vilseledande information till konsumenter och aktieägare i klimatfrågan.

Aktieägare riskerar även förlora pengar om företagen lägger sina vinster på att motverka klimatregleringar istället för att klimatanpassa verksamheten så att den fortsätter vara lönsam även på längre sikt.

AP7 publicerar nu tillsammans med PRI och ett antal andra investerare en handbok för investerare som vill engagera sig i företags klimatlobbying. Här finns bakgrund, konkreta råd och fallstudier.

Att företag påverkar klimatet genom sin politiska aktivitet är ett faktum. Ibland gör de det på ett positivt sätt. Men allt för ofta för att förhindra och förhala en effektiv klimatpolitik. Det är en risk för investerare.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Hållbarhetsstrateg, AP7

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.