Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Charlotta

Öka engagemanget mot klimatlobbying

Rädslan för klimatregleringar kan driva företag att vilja påverka politiken. Och inte bara de företag som påverkas av regleringarna. Vi har tidigare bloggat om hur nästan alla stora och breda näringslivsorganisationer motverkar en verkningsfull implementering av Parisavtalet.

Negativ klimatlobbying medför risker för investerare.

Den överhängande risken är i grunden existensiell. Om vi inte effektivt lyckas hejda klimatförändringarna kommer hela det globala samhället drabbas negativt.

Men det finns också mer påtagliga risker för företag och dess ägare. Om diskrepansen blir för hög mellan var företag säger att de står i klimatfrågan och deras dolda lobbying, kan de riskera stämningar. Det pågår redan förundersökningar i flera delstater i USA mot företag för vilseledande information till konsumenter och aktieägare i klimatfrågan.

Aktieägare riskerar även förlora pengar om företagen lägger sina vinster på att motverka klimatregleringar istället för att klimatanpassa verksamheten så att den fortsätter vara lönsam även på längre sikt.

AP7 publicerar nu tillsammans med PRI och ett antal andra investerare en handbok för investerare som vill engagera sig i företags klimatlobbying. Här finns bakgrund, konkreta råd och fallstudier.

Att företag påverkar klimatet genom sin politiska aktivitet är ett faktum. Ibland gör de det på ett positivt sätt. Men allt för ofta för att förhindra och förhala en effektiv klimatpolitik. Det är en risk för investerare.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Hållbarhetsstrateg, AP7