Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Omöjligt förverkliga en global koldioxidskatt

Om målet för Parisavtalet ska kunna nås krävs det att företagen riktar om till storskalig produktion, innovation och specialisering. Men för att de skunna bidra med det behövs det åtgärder inom politik och näringsliv. Det visar en ny rapport från Sjunde AP-fonden, Internationella Handelskammaren Sweden och 2050 Consulting.

Debatten om en global koldioxidskatt har diskuterats under en lång tid.
Inför, samt under Davosmötet var det på tapeten igen.
Samtidigt blir politiken i allt fler länder mer populistisk och nationalistisk. Något som är en stor nackdel för samarbete, investeringar och handel. Och inte något som underlättar den internationernella klimatpolitiken.

En rad stora globala företag vill istället se en skärpt klimatpolitik, klimatanpassad handelspolitik och skarpa åtgärder från företagens sida.

De klimatambitiösa företag som intervjuats i rapporten har alla pekat på ett behov av starkare, tydligare och långsiktiga signaler från beslutsfattare, såväl inom klimatpolitiken samt inom de stödjande regelverken för handel och investeringar. De menar att det skulle hjälpa dem att stärka konkurrenskraften ytterligare samt att nå eller ytterligare kunna skärpa sina klimatmål.
Man vill också att företag som inte kommit lika långt ska få en skjuts för att växla upp sitt klimatarbete.

Ytterligare faktorer som försvårar är att den internationella klimatpolitiken är outvecklad  och nationellt varierande koldioxidpriser och regleringar komplicerar den globala marknaden.

Som AP7 skrivit om tidigare handlar det om att investera i rätt projekt och att både statliga och privata aktörer tillsammans måste sätta en policy för att ta vidare den forskning och utveckling inom klimatinnovationer som redan finns. Finansieringen är ett problem då tidshorisonterna ofta är osäkra och det faktum att man inte vet om en teknik kommer att visa sig vara lönsam. Men privata aktörer och finanssektorn är en viktig kugge för att fylla de finansiella glappen.

Läs hela rapporten här!

LÄS ÄVEN:

OECD: Teknikutvecklingen måste öka radikalt om vi ska nå klimatmålen

Superdieten som inte bara är en diet

”Det enda som kan rädda planeten är kärnkraft”

Relaterade ämnen