Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Öppet brev till Bolsonaro – rör inte Amazonas för mer sojaåkrar

Ett viktigt delmål inom de Globala målen är 15.2 – ”Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar.”

En stor utmaning är att det är tidssatt till 2020. En ännu större utmaning är att brasilianska soyabönder under november gick ut och meddelade att de kommer att aktivt arbeta för att få bruka mer skog för att producera sojabönor. De vill därmed motarbeta det avtal som skrevs 2006 om att inte bryta mer skogsmark för odling, det så kallade Amazon Soy Moratorium (ASM). Ett avtal som haft stor effekt. Mellan 2001 och 2006 expanderade sojaproduktionen i brasilianska Amazonas med 1 miljon hektar genom avskogning. Men sedan 2006 när ASM infördes har avskogningen för soja minskat kraftigt.

Därför är det mycket glädjande att några av Europas största detaljhandelsjättar och investerare har gått samman inom investerarnätverket FAIRR och skrivit ett öppet brev till Brasiliens president Jair Bolsonaro om att slå vakt om att respektera ASM-avtalet. Bland de 84 stora företag som är avsändare till brevet står jättar såsom Carrefour, Lidl, Tesco och Marks & Spencer. Och från Sverige är det AP1, AP2, AP3, AP4, AP7, IKEA, Lantmännen, Öhman, Skandia, Storebrand och Swedbank Robur.

En hoppfull aspekt av avtalet är att samtidigt som skogsskövlingen för sojaproduktionen minskat drastistiskt har produktionen på befintliga åkrar ökat med 400 procent. Det är ett tecken som tyder på att produktivt jordbruk inte behöver ske på bekostnad av avskogning. Men även om sojabönderna än så länge har respekterat avtalet så ökar dessvärre avskogningen av Amazonas för annat jordbruk, främst för boskapshantering.