Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Orädd flicka väcker hopp om jämställda bolag

State Street Global Advisors installerade Fearless Girl i New York 2017 för att dra igång samtalet om kraften med kvinnor i ledande positioner. Foto av Steven Gomez från Pexels.

På internationella kvinnodagen 2017 installerade State Street Advisors statyn Fearless Girl i närheten av Wall Street i New York. State Street är världens tredje största kapitalförvaltare med 2,5 biljoner dollar under förvaltning och har därmed möjlighet till stor påverkan i många företag. Till AP7:s hållbarhetsredovisning som publiceras senare i vår gjorde vi en intervju med State Street Global Advisors vd Cyrus Taraporevala om hållbarhet och indexförvaltning. Inför internationella kvinnodagen på fredag publicerar vi här ett utdrag just kring Fearless Girl.

I samband med installationen av Fearless Girl-statyn uppmanade State Street Advisors företag som saknade kvinnor i styrelsen att tillsätta en kvinnlig ledamot. De gjorde det med utgångspunkt från forskning som visar att företag med kvinnor i ledande positioner överträffar dem som inte har det. Under 2018 röstade de emot fler än 600 företag som inte åtog sig att vidta åtgärder för att tillsätta en kvinnlig styrelseledamot.

Cyrus Taraporevala, vd State Street Global Advisors, berätta om bakgrunden kring statyn Fearless Girl.

State Street Global Advisors vd Cyrus Taraporevala

”Vi placerade statyn Fearless Girl nära Wall Street på den internationella kvinnodagen 2017 för att spegla vårt fokus på betydelsen med en jämn könsfördelning i styrelserummen. En del av vårt bredare fokus gällande kvaliteten på styrelser handlar om könsfördelningen och kopplingen mellan bättre affärsresultat och mångfald som uppnås genom att sammanföra styrelseledamöter med olika bakgrund och typ av kompetens. Studier har visat att företag med en större mångfald har starkare finansiella resultat och färre skandaler relaterade till bolagsstyrningen. Även om vi vet att det krävs mer forskning kring dessa immateriella ESG-frågor, var de första indikationerna om kopplingen mellan jämn könsfördelning och affärsresultat för tilltalande för att bortse ifrån.

Statyn var ursprungligen avsedd att representera vår stewardship-kampanj och arbetet med en jämn könsfördelning i styrelserummen. Men den fick snabbt en mycket bredare och kraftfullare betydelse som en symbol för kvinnor överallt, unga och gamla, som vill göra sin röst hörd och tas på allvar på alla nivåer. Uppriktigt sagt hade vi ingen aning om att Fearless Girl skulle väcka ett så stort intresse och uppmärksamhet världen över, men hennes bild blev snabbt viral på sociala medier. Oerhört många ville ta selfies med henne, och folk står fortfarande i kö för att göra det.

Det som gläder oss mest med genomslaget för Fearless Girl är de mätbara förbättringar som det har lett till med fler kvinnor i styrelser där det förut bara fanns män. Sedan Fearless Girl installerades har fler än 420 företag med styrelser med ojämn könsfördelning svarat med att tillsätta en kvinnlig ledamot. Och ytterligare 22 företag har åtagit sig att göra det. Vi har spridit vår kampanj från USA, Storbritannien och Australien till Japan, Kanada och Europa. Nyligen utökade vi våra guidelines gällande jämn könsfördelning genom att be företagen att rapportera mer om mångfaldsdata i hela företaget och inte bara i styrelserummet.”

I december 2018 flyttades Fearless Girl-statyn till en plats framför New York-börsen på Wall Street.

Norden brukar lyftas fram som föregångare när det kommer till jämställdhet och toppar rankingar år efter år. Sedan valet 1921, då kvinnor fick rösta för första gången i Sverige, har det hänt mycket. Men i styrelser och företagsledningar finns det fortfarande arbete att göra för att uppnå jämställdhet. Något som är hoppfullt är dock att allt mer kapital världen över agerar genom sin ägarstyrning för att förändra det.