Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Oron ökar för barns kunskaper i privatekonomi

I en ny undersökning från Swedbank,Sparbankerna/Sifo uppger fyra av tio föräldrar att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn, men var tionde förälder gör det i princip aldrig. Enligt undersökningen vill allt fler föräldrar – tre av fyra – att skolan tar mer ansvar för undervisning i privatekonomi.

 

För att barn ska få en inblick i ekonomins värld är det viktigt att vägleda dem. Därför ska man redan i tidig ålder träna dem på att hantera sin ekonomi och prata om vad saker och ting kostar. Något många upplever är svårare idag när kontanterna i princip helt försvunnit. Förr var pengar något man kunde ta på, så ser det inte riktigt ut idag – varför det kan vara svårare att förstå pengars värde.

Men om man ändå ger barnen verklig träning i privatekonomi är veckopeng eller månadspeng en bra start. Cirka hälften av alla barn får idag veckopeng och det är också en bra utgångspunkt för att diskutera pengar med sitt barn.

– Prata om vad veckopengen förväntas räcka till och att det är bra att spara lite av den för att kunna göra något roligt längre fram. Låt barnet ta eget ansvar för sina pengar och låt dem också göra fel, det lär de sig mycket av, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Vidare visade undersökningen att cirka var tionde förälder uppger att de i princip aldrig talar om privatekonomi med sina barn och att de oroar sig för att för att deras barn inte kommer att vara bra på att hantera sin ekonomi som vuxna.

– Alla föräldrar har inte samma möjlighet att lära sina barn om privatekonomi. Därför har också skolan en viktig roll att rusta barn och unga med kunskap om hur man tar hand om sin ekonomi, säger Arturo Arques.

Privatekonomi ingår redan i läroplanen, men tre av fyra föräldrar vill öka antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan.

Borde antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan öka?

Totalt 0-6 år 7-10 år 11-14 år 15+ år
Ja 75% 75% 66% 65% 72%
Nej 8% 8% 12% 15% 9%
Tveksam 17% 17% 21% 19% 19%

 

Det finns appar som också kan vara behjälpliga för att få sina barn intresserade av ekonomi, budget och sparande. Allt handlar om att ge barnen en lustfylld relation till pengar och sparande.

 • Pengalabbet
  Pengalabbet får barnen lära sig att hantera en månadslön. Barnet tilldelas ett jobb, får välja boende, färdmedel och fritidssysselsättning. På så vis blir det tydligt att om man till exempel bor lite dyrare finns det inte lika mycket pengar över till mat, kläder och andra saker. Appen är framtagen av Finansinspektionen och Kungliga Myntkabinettet
 • GIMI
  Är som en digital spargris. Appen rekommenderas rån sju år och uppåt, Men barnet måste kunna läsa och räkna. Man kan lägga in ett belopp som är fast i form av veckopeng, men sedan kan man även skapa belöningssystem för utförda sysslor. det går även att lägga in så att man får ränta för pengarna.
 • Danske bank – månadspengen
  Är riktad till barn från fem år och uppåt. Man får ett kort som funkar i uttagsautomater och på nätet och det är saldokontroll på kortet. Man måste vara kund i banken.
 • Handelsbankens barnapp
  Även detta en digital spargris, som rekommenderas från 6 år.  Föräldrarna kan göra fiktiva insättningar till sitt barn. Och när barnet vill använda pengarna till någor skickar de ett meddelande i appen om att de vill att föräldern ska göra en överföring. Det krävs att både barn och vuxen har swish. Det går även att skapa uppdrag i appen som att plocka ur diskmaskinen eller städa rummet. Man måste vara kund i banken.

Prata pengar med barn – tips från Swedbank och sparbankerna

 • Ge barnen vecko- eller månadspeng som de själva får ta ansvar för. På så sätt lär de sig hushålla med pengar och förstå pengars värde.
 • Kom tillsammans överens om vad pengarna ska räcka till för att undvika bråk om pengar.
 • Försök att prata enkelt och lustfyllt med barn- och unga om ekonomi. Om de tycker att det är roligt och intressant blir de förhoppningsvis intresserade!
 • Prata om vad saker kostar, till exempel mat och kläder. I takt med att de blir äldre kan man prata om att man i ett hushåll får räkningar att betala varje månad, och hur fördelningen mellan fasta kostnader som bostad och mat och nöjen som restaurangbesök och resor ser ut.
 • Berätta hur man gör en budget för att ha koll på hur mycket pengar man får in och hur mycket pengar som går ut. Prata även om sparande, och att sparade pengar ger möjligheter att göra något roligt eller köpa något lite längre fram. Det gör även att man klarar oförutsedda utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.
 • Privatekonomi handlar för de flesta om att prioritera vad pengarna ska gå till. En del utgifter är fasta, de kan man inte påverka. Andra utgifter är rörliga, här kan man spara pengar som man kan prioritera att använda till annat. Vilka utgifter har ni i ert hushåll som ni kan påverka och prioritera annorlunda?