Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Sex av tio svenskar säger sig kunna leva fossilfritt inom tio år. Foto: Gemma Evans, Unsplash

Maria Schultz

Över 60 procent av svenskarna vill leva fossilfritt

Hela 61,6 procent av svenska folket kan tänka sig att offra delar av sitt priviligerade liv inom tio år mot att det räddar klimatet. Det visar en undersökning av Sifo som gjorts på uppdrag av Westander Klimat och Energi.

– Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. Att en majoritet av svenskarna vill ställa om betyder att det finns en efterfrågan på lösningar i klimatfrågan. De företag som bidrar till att vi lämnar den fossila eran kan därför stärka sin konkurrenskraft, säger Jessica Henryson, affärsområdeschef för Westander Klimat och Energi.

Mest positiva till att ställa om är yngre kvinnor. Däremot äldre män är generellt mer negativa. Knappt en tredjedel av svenskarna, 32,5 procent, svarade nej på frågan om de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen. Sex av tio svenskar ansåg att de skulle klara sig helt utan fossila bränslen inom tio år.

– Allt fler företag ser nu de stora affärsmöjligheter som finns i att erbjuda fossilfria produkter. Ett tydligt exempel på det är nyheten om LKAB:s miljardsatsning på tillverkning av koldioxidfri järnmalm, säger Jessica Henryson.

Det ska tilläggas att resultatet i undersökningen skiljer sig kraftigt åt beroende på var man står partipolitiskt. Ser man på Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare svarar mindre än hälften att de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen inom tio år. Bland övriga partiers väljare finns en klar majoritet för att ställa om, även om det innebär uppoffringar i deras vardagsliv.

Fakta om Sifoundersökningen:

Den genomfördes under perioden 23 september till 4 oktober i form av en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade följande fråga:

”Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt. Det kan till exempel betyda att vi måste sluta använda bensin och diesel i våra bilar, att möjligheten att flyga begränsas och att vissa varor blir dyrare.
Kan du tänka dig ett vardagsliv utan fossila bränslen inom 10 år, även om det innebär uppoffringar för dig?”

24,0 procent svarade: Ja, absolut.
37,6 procent svarade: Ja, troligen.
20,7 procent svarade: Nej, troligen inte.
11,8 procent svarade: Nej, absolut inte.
5,9 procent svarade: Tveksam, vet ej.