Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Översvämningsoffer kommer att fördubblas

WRI (World Resource Institute) har i en ny analys fått fram siffror som visar allvarliga konsekvenser över hela världen när gäller översvämningar. Deras verktyg visar att fram till 2030 kommer antalet människor som påverkas att fördubblas – även Sverige kommer att påverkas hårt.

Sedan 1980 har översvämningar orsakat mer än en biljon kronor i förluster. Och som det ser ut nu kommer situationen att förvärras radikalt.

Varför? Dels beror det på tyngre regn och stormar drivna av klimatförändringar, men också socioekonomiska faktorer som befolkningsökning.

Tar vi Indien, Bangladesh och Indonesien så har de några av de största befolkningarna som drabbats av översvämningar varje år. Fram till 2030 kommer dessa tre länder att stå för 44 procent av världens befolkning som årligen drabbas av flodöversvämningar – och 58 procent av befolkningen som drabbas av kustöversvämningar.

Analysverktyget som tagits fram av WRI, analyserar de översvämningsrisker som finns runtom i världen. Det visar att antalet människor som drabbas av flodöversvämningar kommer att stiga från 65 miljoner år 2010 till 132 miljoner år 2030, och antalet påverkade av kustöversvämningar kommer att öka från 7 miljoner till 15 miljoner.

Översvämningarna är ett hot mot såväl liv som ekonomier. Det handlar om flera hundra miljarder i förlust varje år.

I en studie av från Tillväxtanalys har man tittat på risker i leverantörskedjan och det visar exponering mot klimatrelaterade fysiska risker i leverantörskedjan är relativt betydande i det svenska näringslivet. Man ser också att riskerna finns i utvecklingsländer, och inte hos de närmaste leverantörerna. De risker man betonar är vattenstress, översvämningar, extrema temperaturer, tropiska stormar och terrängbrand.

Ett exempel är när det svenska näringslivet drabbades av översvämningarna i Thailand 2011. Då slogs en stor del av världens mikrochiptillverkning ut. Många företag i Sverige visste knappt att deras produkter innehöll komponenter från de berörda fabrikerna, vilket ledde till att produktionen stannade av.

En annan sak som påverkas av översvämningar är livsmedelsproduktionen och det leder till stora utmaningar för såväl samhället som jorbruksproduktionen. Något inte minst Sverige blev varse den varma sommaren 2018.

Enligt jordbruksverket kommer det i framtiden att råda konkurrens om vattnet i Sverige, speciellt i de sydöstra delarna, medans det i andra delar med hög nederbörd handlar om att kunna leda bort vatten, samt spara vatten för torrare perioder.

Världen kommer att ställas inför stora utmaningar och många människor kommer att tvingas fly på grund av stigande vattennivåer. Något som ställer höga krav på världens befattningshavare och regeringar när det kommer till översvämningsskydd, omstruktureringar av vattenanläggningar samt investeringar i vattenförsörjning.