Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Överväldigande stöd för AP7:s förslag på Anglo Americans stämma

I takt med att investerare samverkar mer både med varandra och med företagen de äger, blir rösträtten allt viktigare som ägarstyrningsverktyg i klimatfrågor. Därför utnyttjar vi vår rösträtt i så gott som samtliga 2600 bolag vi äger, som vi skrev i förra veckan i inlägget En röst på stämman.

Nytt för i år är att vi även kommer att lägga ett antal egna aktieägarförslag för höjda klimatambitioner på bolagsstämmor i USA och Storbritannien.

Inom ramen för initiativet Aiming for A var gruvjätten Anglo American först ut med sin bolagsstämma i förra veckan. Tillsammans med ett antal andra ägare lade vi fram ett förslag som krävde att bolaget ska rapportera miljömässiga risker och möjligheter i samband med klimatförändringarna.

Förslaget fick ett överväldigande stöd av 96,25 procent av aktieägarna, vilket är exceptionellt för klimatmotioner. Förklaringen var bland annat att Anglo Americans företagsledning inför stämman hade gått ut med en rekommendation till aktieägarna att rösta för förslaget.

Denna nya attityd från företagen ger hopp och visar ägarstyrnings möjligheter. Anne Simpson, Investment Director of Global Governance hos CalPERS, kopplade direkt till Parisavtalet i en kommentar till Responsible Investor:

The vote at Anglo American shows that investors and management are in partnership following the Paris Agreement to address climate risk and opportunity. Companies opposing climate risk reporting should take note.

Det är tydligt att klimatarbetet har lagt i ytterligare en växel under 2016 både från investerarhåll och från företagens sida. Den politiska enigheten på global nivå som manifesterades i New York i fredags har frigjort nya krafter.

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.