Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Överväldigande stöd för AP7:s förslag på Anglo Americans stämma

I takt med att investerare samverkar mer både med varandra och med företagen de äger, blir rösträtten allt viktigare som ägarstyrningsverktyg i klimatfrågor. Därför utnyttjar vi vår rösträtt i så gott som samtliga 2600 bolag vi äger, som vi skrev i förra veckan i inlägget En röst på stämman.

Nytt för i år är att vi även kommer att lägga ett antal egna aktieägarförslag för höjda klimatambitioner på bolagsstämmor i USA och Storbritannien.

Inom ramen för initiativet Aiming for A var gruvjätten Anglo American först ut med sin bolagsstämma i förra veckan. Tillsammans med ett antal andra ägare lade vi fram ett förslag som krävde att bolaget ska rapportera miljömässiga risker och möjligheter i samband med klimatförändringarna.

Förslaget fick ett överväldigande stöd av 96,25 procent av aktieägarna, vilket är exceptionellt för klimatmotioner. Förklaringen var bland annat att Anglo Americans företagsledning inför stämman hade gått ut med en rekommendation till aktieägarna att rösta för förslaget.

Denna nya attityd från företagen ger hopp och visar ägarstyrnings möjligheter. Anne Simpson, Investment Director of Global Governance hos CalPERS, kopplade direkt till Parisavtalet i en kommentar till Responsible Investor:

The vote at Anglo American shows that investors and management are in partnership following the Paris Agreement to address climate risk and opportunity. Companies opposing climate risk reporting should take note.

Det är tydligt att klimatarbetet har lagt i ytterligare en växel under 2016 både från investerarhåll och från företagens sida. Den politiska enigheten på global nivå som manifesterades i New York i fredags har frigjort nya krafter.