Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Partnership is the new leadership – Richard Gröttheim

En viktig och spännande dag när FN chefen Guterres lanserade GISD i New York

På plats i FN-skrapan i New York igår var jag delaktig i att lansera GISD – Global Investors for Sustainable Development. Extra stolta kan vi i Sverige vara som haft en viktig roll i bildandet av GISD då  FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har haft det svenska investerarnätverket SISD (Swedish investors for sustainable devolpment) som förebild.

Vid lanseringen igår var vi 30 vd:ar för några av världens största institutionella investerare samlade tillsammans med FN:s generalsekreterare. Exempelvis jättar såsom Allianz, Bank of America, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), PIMCO och UBS.

Som vd för AP7 representerar jag SISD under det första året och jag känner mig mycket hoppfull kring detta samarbete efter att ha upplevt gårdagens energi och engagemang från högsta nivå inom dessa finansiellt kraftfulla aktörer. För syftet är att GISD ska ge handlingskraft och kapital till de globala målen genom att katalysera nya investeringar och inspirera till ägarstyrning i linje med FNs 17 hållbarhetsmål. 

Under förmiddagen hade FN-chefen ett möte med oss 30 vd:ar inom GISD där han inledde med ett engagerat tal om vikten av partnerskap och samarbete i världen som motverkande kraft till den ökade splittring vi ser. Och som Guterres framhöll kommer den allians som skapas genom GISD ha en central roll för att visa på samarbete. Han betonade också att vi som investerare har stort inflytande för att få det politiska systemet att inse vikten av att utforma politiken så den stödjer hållbarhetsmålen.

I den följande diskussionen lyfte jag fram SISD och Sverige som ett gott exempel på att samarbete mellan investerare kan åstadkomma resultat. Sedan 2016 har SISD, med hjälp av Sida, samlat 18 av Sveriges största pensionsfonder, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och investmentbolag kring Agenda 2030. Partnerskapet har resulterat i nytt lärande, förbättrad redovisning, ökat fokus på hållbarhetsfrågornas positiva dimension och nya hållbara investeringarna.I ett av FNs stora konferensrum skedde sedan den officiella lanseringen av GISD med många tal och inlägg från oss deltagare i GISD.

Lanseringen av GISD var därmed en mycket givande och viktig dag för att föra världen närmare uppfyllandet av hållbarhetsmålen.
Sammantaget kan jag konstatera att det sjuttonde globala målet, samverkan och partnerskap, kommer att bli allt viktigare för att klara målen och GISD kommer vara en vital del. Eller som vi konstaterade igår: Partnership is the new leadership.

 

Richard Gröttheim