Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Pension vid 62 år – kan vara en fälla

Vad innebär det egentligen att gå tidigare i pension?

Att vi lever allt längre är ett angenämt problem men att pensionen ska räcka längre är en desto större utmaning. Sedan Fredrik Reinfeldt myntade att vi måste jobba till 75 år så har debatten gått livlig i pensionskretsarna.

Grundekvationen är enkel; lever vi allt längre måste pensionen räcka fler år om vi fortsatt skulle gå i pension kring 65 år. Därför måste generation efter generation förlänga arbetslivet för att få lika mycket i pension. Pensionsmyndigheten har satt samman en lista på det, den så kallade alternativa pensionsåldern.

Men många kanske ändå vill gå i tidig pension. De kanske känner att de inte orkar jobba längre eller bara inte vill jobba längre. Då gäller det att tänka över effekterna.

Framförallt för tjänstemän som omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP2 kan det vara lockande på grund av avtalets regler kring att gå i pension vid 62 år och en månad. Det som händer just för det avtalet är att tjänstepensionen kan bli lika stor som om man fortsatt arbeta till 65 år. Det kallas för kollektiv slutbetalning. För de flesta i Sverige är 62 år dock ingen magisk gräns eftersom de omfattas av andra tjänstepensionsavtal.

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF.

– För de med höga inkomster som får en mycket stor andel av sin framtida pension från just ITP2 kan jag förstå om det är lockande att gå i pension månaden efter 62-årsdagen.

Men man ska tänka på att slutar man jobba så påverkar det även den allmänna pensionen och för de flesta är det där huvuddelen av ens framtida pension kommer ifrån, säger Dan Adolphson Björk, Trygghetsekonom på AMF. 

En annan viktig aspekt är att när man väl tar ut tjänstepensionen är det svårt att ångra sig. Man kan pausa sin allmänna pension men tjänstepensionen kan man inte stoppa.

– Det har jag stött på under årens lopp. Att man går ner i arbetstid, att det blir lite ensamt och man saknar sina kolleger, säger Niclas Berthilsson verksamhetsutvecklare på minpension.se i minpensionspodden.

Om man väljer att gå i pension tidigare gäller det att ha tänkt igenom det ordentligt.

Här är fyra nackdelar med tidig pension enligt Dan Adolphson Björck på AMF:

1 Lägre inkomst – Att gå i pension vid 61 år innebär att månadsinkomsten minskar med ungefär en fjärdedel jämfört men om man hade fortsatt arbeta till 65 år. Det är ett matematiskt samband där pensionen ska räcka till fler utbetalningar genom att man är kortare tid som yrkesverksam och längre tid som pensionär. Det omvända förhållandet gäller också. De som väljer att jobba längre får en högre allmän pension, i storleksordningen 6 till 8 procent, för varje extra år genom fler inbetalningar och färre utbetalningar. Samma logik gäller för tjänstepensionen.

2 Högre skatt – Om man tar ut pension samtidigt som man är yrkesverksam ökar sannolikheten för att man får betala statlig inkomstskatt. Senare pension ger dessutom lägre skatt. Man får lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension från det 66:e levnadsåret.

3 Svårt att ångra sig – Om man börjar jobba igen eller ser en risk för hög skatt kan man pausa eller ändra utbetalningen av allmän pension. Men för tjänstepensionen går det inte att ändra sig efter att man har börjat få sin pension.

4 Rätten till a-kassa och inkomstförsäkring påverkas – Om man drabbas av arbetslöshet (före 65 år) så påverkas dagpenningen av att man tar ut allmän pension. Det gäller även om man bara tar ut en liten del av sin pension. Tar man ut tjänstepension så görs det avdrag från dagpenningen.

Oftast tror personer som är 60+ att det är för sent att påverka sin pension. Samtidigt står de inför beslut kring att gå i pension tidigare, senare eller trappa ner och ta ut delar av sin pension. Beslut som får effekt på hur mycket pension det blir varje månad.

– Dessa beslut får stor effekt på plånboken. Alla bör göra en pensionsprognos på Minpension.se och jämföra olika alternativ innan man bestämmer sig. Att jobba samtidigt som man tar ut någon del av sin pension har blivit populärt i åldersgruppen 61-67 år, säger Dan Adolphson Björck.

De flesta tjänar på att skjuta upp sin pension till 65 eller till och med efter 65 år. De får en högre total pension efter skatt i långa loppet. De som omfattas av grundskyddet det vill säga garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd saknar däremot motivation att senarelägga sin pensionering efter 65 år eftersom man då går miste om utbetalningar.

– Pensionsmyndigheten har tydliggjort bland annat att personer som har en låg inkomstbaserad pension och rätt till bostadstillägg från 65 års ålder kan tjäna på att ta ut sin allmänna pension så tidigt som möjligt eftersom man då kan få en högre total pension. Samtidigt ska man ha klart för sig att reglerna för bostadstillägget kan ändras så det är vanskligt att räkna med att nuvarande ordning gäller många år fram i tiden, säger Dan Adolphson Björck.

Relaterade ämnen