Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Pensionärernas ekonomi är god i genomsnitt. Men precis som övriga svenskars ekonomi skiljer den sig åt. Foto: Pikwizard

Maria Schultz

Pensionärernas ekonomiska standard är god – i genomsnitt

En ny rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium från Pensionsmyndigheten konstaterar att svenska pensionärers ekonomi totalt sett är god i genomsnitt. Men den är ojämnt fördelad mellan regioner precis som övriga svenskars ekonomi är. Vissa har mer andra har mindre.

Ser man till hushållets sammansättning och hushållets totala inkomst efter skatt, har pensionärer 82 procent av den ekonomiska standarden för befolkningen i åldern 20 till 64 år.

– Rapporten breddar vår bild om pensionärernas ekonomi. Tar man hänsyn till antalet personer i hushållet och räknar med inkomster efter skatt från lön, pension, bidrag och kapital så har pensionären i genomsnitt det ganska bra jämfört med den övriga befolkningen, säger Erik Ferm som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Det finns fler studier som pekar på att pensionärerna inte oroar sig lika mycket över sin ekonomi som man tidigare trott. I juli 2021 gjorde Sifo en undersökning på uppdrag av Collectum och den rapporten visade att 8 av 10 pensionärer upplever att de har en god ekonomi. Det stärker också den bild som framkommer i Pensionsmyndighetens rapport: Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden? 

Men Pensionsmyndigheten betonar att bara för att pensionärernas ekonomi rent generellt är god innebär det så klart inte att den ekonomiska situationen är god för alla pensionärer.

Det är fortfarande en övervägande del kvinnor som har det dåligt. Framför allt gruppen ensamstående kvinnor över 80 år har i genomsnitt hälften av den standard som befolkningen i åldern 20-64 år har.

Men vad är det egentligen begreppet ekonomisk standard tar hänsyn till? En stor skillnad och det som styrt diskussionen jämfört med tidigare modeller är att 65 procent av pensionärerna bor ihop med någon annan. Det i sig ger bättre köpkraft eftersom att man delar alla omkostnader med någon annan.

– Det finns dessutom sju gånger fler ensamstående kvinnor som är åttio år eller äldre, än ensamstående män i samma ålder. Betydligt fler kvinnor upplever med andra ord nackdelarna med att bo ensamma, säger Linnea Wikmark Kreuger som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Det finns också stora regionala skillnader i ekonomin. Till exempel är den uppskattade förmögenheten för en pensionär i Danderyd i genomsnitt 1,6 miljoner kronor och man har i genomsnitt en disponibel inkomst på nästan 37 000 kronor. Det kan jämföras med en pensionär i Bjuv som i genomsnitt har 8 000 kronor i uppskattad förmögenhet.

Viktig pensionsfakta

Pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi har fått ett ökat fokus i den politiska debatten det senaste året. Pensionsfrågorna kan antas fortsätta att vara i fokus under valåret 2021/2022 och Pensionsmyndigheten ser därför ett ökat behov av att ta fram fakta om hur det står till med pensionerna idag.

Läs mer här om Pensionsmyndighetens granskning och deras rapporter för att underlätta den pågående pensionsdebatten för alla.