Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Pensioner i ropet

Terminsstart Pension är ett återkommande evenemang där aktörer från branschen möts och lyfter aktuella pensionsfrågor. Förmiddagen har bjudit på två hållpunkter – Hur gör man de finansiella systemen hållbara? och Blir dagens unga fattigpensionärer?

Nick Silver, VD för Callund Consulting Limited, har i dagarna kommit med en bok om hur, som han ser det, finansbranschen inte lever upp till det sociala kontrakt som finns mellan branschen och samhället – ur ett huvudsakligt anglosaxiskt perspektiv. Nick illustrerar hur historiens offertempel och präster idag har bytts ut mot stora kontorskomplex i städers finansdistrikt och kostymklädda finansrådgivare. Han menar att finansvärldens grundläggande funktioner fungerar dåligt. Bland annat tar han upp distributionen av kapital som möjliggör nya goda investeringar som ett icke fungerande exempel.

Han menar att marknaden inte är fri i den bemärkelsen att centralbankers räntebanor påverkar hur vi sparar och vad vi sparar i. Även de stora institutionella investerarna, ofta statliga aktörer såsom statliga pensionsfonder, påverkar marknaden. Nick visar på hur låga räntor och ökade kostnader har gjort det väldigt dyrt för engelsmän att spara till sin pension. För att möjliggöra ett framtida drägligt pensionärsliv behöver de spara en allt större del av lönen.

Han tar upp ett par exempel om hur man ser att finansvärlden inte lever upp till sin roll som samhällsaktör. Bland annat pratar han om hur avgifter, i en negativ ränta-på-ränta spiral äter upp vårt pensionssparande och hur reallönerna för 70 procent av befolkningen med lägre lön i princip har varit oförändrade, medan de 30 procent i lönetoppen har sett sina reallöner öka markant. Detta är något som finansbranschen kan påverka genom sin ägarstyrning. Han menar även att kortsiktighet och fokus på stora aktieutdelningar gör att en allt mindre del av företags kapital investeras i att bygga upp långsiktiga verksamheter. De investeringar som görs är för kortsiktiga och har fel fokus.

Nick Silver menar att branschen måste förstå sitt ansvar i samhället och arbeta för en bättre värld. Samhället och finansbranschen ska blomstra tillsammans och kapital ska i större utsträckning kanaliseras till investeringar som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Efter detta aning pessimistiska anförande tog Håkan Svärdman, Folksams välfärdsanalytiker, över scenen. Fokus var på hur pensionerna för dagens unga kommer bli.

Håkan lyfter problematiken kring skillnader mellan män och kvinnors pension. Om utvecklingen fortsätter som den gör idag visar Folksams analys att män och kvinnors pensionsgap sluts först 2070. Han ger några förslag på hur vi kan snabba på utvecklingen mot en mer jämställd pension mellan män och kvinnor. Förslagen innefattar bland annat att höja pensionsavgiften i den allmänna pensionen vid föräldraledighet och sjukdom, att höja pensionspremierna och förlänga utbetalningsperioden i tjänstepensionen samt att slopa kapitalskatten på privat pensionssparande.

Bo Könberg, en av arkitekterna bakom dagens allmänna pensionssystem, fick sedan möjlighet att ge lite kommentarer och sin syn på framtidens pensioner. Både Bo och Håkan var överens om att vi kommer behöva jobba längre, men att statistiken visar att vi lever längre och är friskare. Bo påpekade även att man inte ska glömma bort Premiepensionen och hur den positivt bidrar till att höja pensionen. Han föreslog även att tjänstepensionen borde lagstadgas.

Det har varit en mycket intressant förmiddag, eftermiddagen ser även den mycket lovande ut!

Peter Schlegel