Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsåldern fortsätter vara 65

SVT konstaterar i dag att två tredjedelar av svenskarna säger nej till senare pension. Slutsatsen bygger på en färsk Sifo-undersökning.

Artikeln behandlar till viss del pensionsåldern i allmänhet och av rubriken kan man få intrycket att svenskarna avvisar politikernas försök att få människor att arbeta högre upp i åldrarna. Men riktigt så enkelt är det inte. Frågan som faktiskt ställdes lyder:

Politikerna talar om att vi behöver arbeta längre i framtiden för att få ut lika bra pension som pensionärerna har idag. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder, men den lägsta åldern för att ta ut garantipension och bostadstillägg är 65 år. Tycker du att garantipensionsåldern ska höjas från 65 år?

På det svarade två av tre svenskar ”nej”. Det betyder inte att svenskarna mottsätter sig höjd pensionsålder. Den frågan är nämligen svårare att ställa. Den är också svårare att förändra.

När vårt nuvarande pensionssystem lanserades var en av nyheterna att pensionsåldern avskaffades. Men i verkligheten är det fortfarande den gamla 65-årsgränsen som gäller, säger Maria Crofts, i en krönika i söndagens DN. Ännu i dag:

  • är 65 år den lägsta åldern för att ta ut garantipension och bostadstillägg
  • betalas a-kassa och sjukersättning (tidigare förtidspension) bara upp till 65 år
  • gör arbetsgivare, i de flesta fall, inte några inbetalningar till tjänstepensionen efter 65 år

En stor skillnad mellan vårt nuvarande system och det tidigare systemet att alla har rätt att arbeta till 67 års ålder. Det första jobbskatteavdraget gör det till och med lönsamt och följden har blivit att fler 65-plussare stannar kvar på arbetsmarknaden. En ny undersökning från AMF visar också på att viljan att arbeta längre upp i åren ökar. Mer än en femtedel av de som gått i pension hade velat arbeta längre skriver DI.

Trots det är Maria Croft rätt övertygad om att den verkliga pensionsåldern kommer att ligga kvar på 65 år ett bra tag framöver.

Om åldersgränsen för garantipension och bostadstillägg skulle höjas ett par år, behöver även gränserna för a-kassa och sjukersättning justeras. Det skulle svida i statskassan. Utan justering, skulle alla 65-plussare som blir sjuka eller arbetslösa vara utan försörjning i två år.

Pensionsgruppen har nu skjutit pensionsåldersfrågan på framtiden och fokus är att utreda hur arbetslivet och arbetsmiljön kan anpassas för äldre.

Antagligen betyder det att pensionsåldersfrågan måste bli mer akut innan vi får se några drastiska förändringar, och att SVT:s Sifo-undersökning därmed besvarar en icke-fråga.

Louise Svensson