Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsinformation i ropet

I fredags lämnade Pensionsmyndigheten en rapport till regeringen om myndighetens roll för att stärka pensionsspararnas och pensionärernas ställning som konsumenter.

Några av slutsatserna i rapporten är att Pensionsmyndigheten tillsammans med andra konsumentskyddande organisationer ska bidra till att varna för olämpliga produkter, tjänster och aktörer. Myndigheten ska även vara mer proaktiv med lagförslag eller andra förslag på åtgärder och signalera när de får information om negativa effekter för konsumenterna samt finnas nära pensionsspararna och pensionärerna tydlig vägledning om hela pensionen.

Med tanke på de vågor av pensionsångest som sköljer över svenska folket då och då i kombination med att det under det senaste året framkommit en hel del klagomål, incidenter och ifrågasättande av rådgivnings- och förvaltningsbolag känns rapporten och dess slutsatser helt rätt i tiden.

Pensionsmyndigheten har även under året arbetat med förändringar gällande pensionsinformation. Bland annat har det orangea kuvertet och andra utskick målgruppsanpassats och så sent som i september presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tillsammans med Katrin Westling Palm, Generaldirektör för Pensionsmyndigheten och Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring nästa års satsning ”Prognos för alla”. Där är syftet att på ett enklare och mer transparent sätt återkoppla den totala pensionen till individen.

Ytterligare en milstolpe nåddes när Pensionsmyndigheten och försäkringsbranschen kom överens om en ny standard för att beräkna pensionsprognoser, vilket innebär att alla prognoser vi får från våra olika pensionsbolag från och med nästa år kommer att beräknas på samma sätt, oavsett om det gäller tjänstepension eller det privata pensionssparandet.

Det känns som om det hänt mycket på pensionsinformationsfronten den senaste tiden och mer är att vänta under nästa år. Jag hoppas att det ska bidra till att fler känner dig trygga i kontakten med finansiella företag samt att de känner att de får svar på frågor om den egna pensionssituationen. AP7 lovar att dra sitt strå till stacken!

Louise Svensson