Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsmyter att avliva

Det finns en hel del myter om det allmänna pensionssystemet. Pensionsmyndigheten har tagit fasta på det, samlat de vanligaste missuppfattningarna och rett ut seglivade pensionsmyter.

Förhoppningen är att pensionsspararna ska känna sig tryggare när myndigheten förklarat de vanligaste missuppfattningar som förekommer i debatten om vår pension. Bra initiativ tycker jag!

Hos sparare som kommer med frågor till AP7 gällande placering av pensionspengar på börsen, finns en viss oro. En fråga som kommer upp ibland är ”försvinner min premiepension om börsen kraschar”?

Svaret är nej. Det är en myt. Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige får nya pensionsavsättningar varje år. I nästa vecka, den 7-8 december, görs årets avsättningar till den allmänna pensionen. Det betyder att nya pengar kommer in till både inkomst- och premiepensionen.

Den allmänna pensionen består till största delen av inkomstpensionen, vilken är direkt kopplad till hur Sveriges ekonomi utvecklas. Räntan på pengarna bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. Den andra delen är premiepensionen. Det är den del av pensionen som AP7 förvaltar och bland annat placerar på aktiemarknaden. Eftersom nya pensionsavsättningar görs årligen och aktiemarknaden går både upp och ned handlar spararen både när börsen är högt och lågt värderad. Det gör att betydelsen av svängningar på börsen minskar över längre tidsperioder.

I och med att inkomstpensionen är kopplad till Sveriges ekonomi och inkomstutveckling, kan premiepensionen bidra till att riskspridningen förbättras genom att ge exponering mot den globala kapitalmarknaden. På så sätt kompletterar inkomst- och premiepensionen varandra.  

Förvalsalternativet AP7 Såfa är särskilt utformad för att matcha inkomstpensionen. Upp till 55 års ålder består aktieportföljen av en renodlad global aktiefond. Genom att sprida aktieinnehaven över hela välden minimeras sårbarheten för lokala börskrascher.

För att spararen sedan ska påverkas mindre av dramatiska börssvängningar och få en större trygghet på äldre dagar, ökar andelen räntefonder med 3-4 procent per år mellan 55 och 75 års ålder.

Louise Svensson