Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Pensionsöverenskommelsen ger svensk demokrati nytt hopp

I dag presenterade riksdagens pensionsgrupp den överenskommelse de under hårda förhandlingar har landat i. Bakom överenskommelsen står sex av riksdagens åtta partier, vilket är en överväldigande majoritet. Bara vänsterpartiet och sverigedemokraterna står utanför.

Det är nästan så att man blir lite tårögd. Så ser politiskt ansvarstagande ut i praktiken. Till skillnad från många andra länder där polarisering gått så långt att beslutsprocesserna blivit direkt dysfunktionella, lever det politiska samförståndsklimatet kvar och frodas i Sverige.

Uppgörelsen kan vara mandatperiodens viktigaste beslut, menar SVT:s politiske kommentator Mats Knutson. Pensionsgruppen har enats om höjd pensionsålder, stärkt grundskydd och reformering av premiepensionssystemet, för att nämna några av de mest substantiella punkterna.

Fondtorget i premiepensionssystemet kommer att reformeras i två steg. Det första steget, som bygger på Pensionsmyndighetens 30-punktersprogram, förväntas kunna genomföras redan 2018. Det andra steget handlar om en mer genomgripande övergång till ett upphandlat fondtorg. Reformerna kommer att innebära en avsevärd reducering av utbudet på fondtorget.

En positiv del av uppgörelsen för AP7, är en riktig utredning av förvalet. Det behövs inte minst med tanke på de vilda spekulationer som florerat, bland annat kring risknivån i Såfa. Redan i dagens överenskommelse står det dock klart att även framåt är målsättning en avkastning som långsiktigt överstiger inkomstindex.

I dag har varit en bra dag som ger hopp både om pensionssystemet och den svenska demokratin. Med tanke på hur det sett ut de senaste åren (på bägge områdena) kan man konkludera: det behövs!

Johan Florén