Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Pensionsspararna gillar premiepensionen

Nästan två tredjedelar av svenskarna – 64 procent – har idag en positiv syn på premiepensionen. Premiepensionen var en politisk kompromiss och har fortsatt att debatteras. Men även om det finns skillnader baserade på kön, ålder och boendeort är stödet starkt för helheten i alla grupper.

AP7 har tillsammans med Kantar Sifo undersökt hur allmänheten ser på olika aspekter av sitt premiepensionssparande. AP7 har under lång tid gjort återkommande mätningar för att bättre förstå allmänhetens kunskap, intresse och attityder. Svaren speglar att premiepensionen numera är en central del av det svenska pensionssystemet. 64 procent svarade ja på frågan: Tycker du att premiepensionen är bra? 17 procent svarade nej och 20 procent uppgav att de inte vet, eller inte ville svara.

Foto: iStock

Del av den allmänna pensionen
Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, öronmärkt för individen, och investeras i regel med högre risk. Varje år avsätts 2,5 procent av individens pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen – att jämföra med de 16 procent som går till den allmänna pensionen. Individen väljer själv att placera pengarna i egna fondval eller att ligga kvar i (eller återvända till) det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Starkt stöd om än med variationer
Premiepensionen har levererat hög avkastning till spararna genom åren. Men systemet har också omgärdats av politisk debatt om fondval, omfattning, hållbarhet och säkerhet. Det är därmed intressant att oavsett åsikter om skilda sakfrågor är närmare två tredjedelar av svenskarna positiva till premiepensionen.

Svaren visar att män är positiva till premiepensionen i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor svarar att de inte vet. Bryter man ner svaren på åldersgrupper syns en tydlig trend bland både män och kvinnor. Den yngre befolkningen (18–29 år) är mest positiva till premiepensionen. Andelen positiva sjunker sedan för att nå sin lägsta nivå i åldersgruppen 50–64 år.

När pensionsåldern har infunnit sig stiger andelen som är positiva, framför allt bland kvinnor där den stiger med knappt 10 procentenheter till 57 procent.

Beroende på var i landet man bor så skiljer sig också inställningen till premiepension. Storstadsbor är generellt mer positivt inställda (68%) än de från landsbygden (62%). I norra Sverige har ”bara” cirka 57 procent av de intervjuade en positiv bild av premiepensionen, medan stockholmarna utmärker sig som mest positivt inställda. I Stockholm har 75 procent en positiv bild av premiepensionen.

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av Kantar Sifo på uppdrag av AP7. Målgrupp var den förvärvsarbetande allmänheten över 18 år. Totalt genomfördes 1 000 onlineintervjuer. Intervjuerna genomfördes mellan 12–18 maj 2022.