Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Pensionssystemens problem tilltar

Åldrande befolkningar och svag tillväxt sätter hård press på världens pensionssystem. Ökande livslängd gör att fler ska försörjas längre tid efter avslutat arbetsliv. Låg tillväxt leder till lägre avkastning, vilket i sin tur kräver större sparande.

Ett exempel när det gått riktigt illa är Central States Pension Fund som förvaltar 400 000 amerikanska lastbilschaufförers tjänstepensionssparande. Det första man möter när man går in på deras webbplats är ett brev som uttrycker stor besvikelse över att finansdepartementet (US Department of the Treasury) avvisat fondens räddningsplan som byggde på kraftigt försämrade villkor för spararna. I brevet skriver fonden:

“Central States Pension Fund remains in critical and declining status, and is projected to run out of money in less than 10 years,”

Fallet med de amerikanska lastbilschaufförernas pensionsfond illustrerar en global utmaning som tas upp i en artikel i Financial Times i dag.

Den demografiska utvecklingen med åldrande befolkningar är sedan länge en växande utmaningen för de flesta välfärdsstater runt om i världen. Efter finanskrisen 2008 började centralbankerna dessutom hålla igång ekonomin med olika former av stimulanser, vilket har lett till obligationsräntor kring nollstrecket och en aktiemarknad med högt värderade bolag. I det läget börjar många pensionsförvaltare få svårt att hitta den avkastning de behöver för att uppfylla sina pensionsåtaganden.

I förmånsbaserade system är problemet mer akut, men i ett längre perspektiv måste även ett premiebaserat system leverera pensionerna som går att leva på. Annars hamnar på kostnaden för samhället bara på ett annat ställe.

Nu ligger Sverige bra till i ett internationellt perspektiv, vilket vi har skrivit om tidigare, Våra utmaningar är mindre än de flesta andra länders, men de är inte obefintliga. I förra veckan skrev Gunnar Wetterberg i Expressen att Den låga räntan hotar pensionen. Han förutspår att tjänstepensionerna blir den största frågan i nästa avtalsrörelse.

Känns som lite av en högoddsare, även om pensionsfrågorna har smugit sig in i avtalsrörelsen och pensionärsorganisationerna högljutt har drivit sina frågor inför de senaste valen. Vi får väl se hur tjänstepensionerna står sig i valrörelsen mot skolan och integrationen.

En svårighet är att identfiera var lösningen på problemen sitter. Washington Post presenterades i helgen en avvikande tolkning av nuläget, baserat på en ny forskningsrapport. Den vänder i princip på resonemanget att den låga tillväxten gör det svårt att hantera åldrande befolkningar, och menar i stället att det är den åldrande befolkningen som sänker tillväxten. Stämmer det blir utmaningen än större. Då är tillväxt inte längre en gångbar lösning på det demografiska problemet. Då hamnar generationskonflikten i fokus.

As a society, we need a better balance of obligation between the older and younger generations. Until now, policy has favored the elderly.

Den frågan blir mycket svår att hantera i en valrörelse. Kanske svaret egentligen inte är så svårt, bara oattraktivt. Till FT säger Joachim Fels, global ekonomisk rådgivare på Pimco:

“We will have to save more, work longer and simply lower our expectations,”

Johan Florén