Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Plötsligt kraschar det

Under åren har vi varit med om ett antal finanskrascher. Men varför och hur inträffar de kan man fråga sig. Det är ämnet för nya boken Finanskrascher skriven av Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Boken är en gedigen faktasamling där Magnusson går igenom historien från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Fokus ligger på de mer extrema bubblorna och krascherna inom den finansiella ekonomin.

Den bärande frågan i finanskrascher är väl varför de faktiskt inträffar.

Lars Magnusson återger tidigt i boken den enkla analysen av den moderna nationalekonomins fäder, Alfred Marshall.

En finansiell krasch inträffar enligt honom i den stund som krediten upphör. Kreditcykeln definierar han i ett antal stadier, lugn, förbättring, stigande tilltro, välmåga, upphetsning, spekulation/överdriven handel, konvulsion, stagnering, pessimism och lugn.

Själva begreppet bubbla användes först i England 1720, när det brittiska parlamentet instiftade en Bubble Act för att förhindra överdriven spekulation av en typ som inträffade året innan och som hotade hela ekonomin med kollaps.

När såg vi då den första kraschen i historien? Enligt Magnusson skiftar startdatumet för den första verkliga bubblan, men ibland påstås den första bankkraschen ha ägt rum i antikens Athen år 354 f.Kr.

Visst vill vi alla se ett mönster för att kunna sia om framtida bubblor och krascher. Men det är svårt.

Sammanhangen skiljer sig åt, de utlösande mekanismerna är skiftande och, inte minst effekterna varierar i tid och rum”, skriver Lars Magnusson i boken.

Han tar oss alltså med på några av historiens mest kända bubblor och man slås av att det förr som nu är bäst att inte drabbas av panik.

Ni vet, ta det kallt när det krisar. Vi vet inte när nästa krasch sker, men vi ska försöka att undvika hysteri. Hitta tillbaka till lugnet som Alfred Marshall nämner.

Trevlig helg!

Louise Svensson

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.