Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Premiepensionskoll – kul med koll!

AP7 lanserar Premiepensionskoll på Instagram. Under januari till mars skickar Pensionsmyndigheten ut närmare 8 miljoner orange kuvertet. I det orange kuvertet får man överblick över den statliga allmänna pensionen som består av både inkomstpensionen och premiepensionen. Det är inom premiepensionen som AP7 är verksam och förvaltar pensionen i AP7 Såfa åt de som inte väljer, eller som väljer att inte välja, någon av de 467 valbara fonderna på fondtorget.

Totalt är det 6,2 miljoner pensionssparare inom premiepensionen, av dessa har över 5 miljoner sparare delar av sin premiepension hos AP7.
Många av dessa sparare kanske inte har engagemang eller upplever sig ha tid att sätta sig in i sin premiepension. Vi på AP7 har därför i år tagit fram en enklare guide för att skapa lite bättre premiepensionskoll. Guiden är gjord i samarbete med kommunikationsbyrån Futurniture.

För att den ska vara lätt att till sig har vi valt att lägga den på Instagram och delat upp den i nio illustrativa korta filmer. Budskapet vi vill förmedla är att det är Kul med koll! För oavsett vilka beslut som ska fattas är det bra om de är grundade på saklig kunskap.

instagram.com/premiepensionskoll