Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Nordsip (https://nordsip.com/2023/10/05/meetings-that-lead-to-action/)

Mikael Lindh Hok

PRI in Person i Tokyo

PRI in Person är den årliga globala mötesplatsen för aktörer som arbetar med hållbara investeringar. I år var konferensen i Tokyo med 1 300 deltagare från hela världen på plats. Emma Henningsson, Ansvarig för aktivt ägande på AP7, var en av dem. Utöver möten under konferensen passade hon även på att träffa några japanska bolag för att diskutera deras väsentliga hållbarhetsfrågor och för att framföra AP7s förväntningar som investerare.

Emma Henningsson deltog i en paneldiskussion på ämnet ”Responsible investors as system actors: What are the pathways for systemic impact”. En diskussion kring hur investerare kan adressera ESG frågor på systemnivå. Tillsammans med två andra investerare i panelen presenterades korta fallstudier, som sedan diskuterades av utsedda ”provokatörer” och av publiken.

”Detta var ett ovanligt och dynamiskt format som resulterade i livliga diskussioner. Som en universell aktiv ägare är det vettigt att arbeta på systemnivå för att ta itu med problem. I min fallstudie presenterade jag de sätt som AP7 har arbetat för att försöka säkerställa att företagslobbying inte förhindrar den nationella och regionala lagstiftning som krävs för att uppnå Parisavtalets mål. Diskussionen fortsatte spontant in i efterföljande paus med stor aktivitet från många i publiken”, säger Emma Henningsson.

Under konferensen deltog Emma även i ett rundabordssamtal med statliga kapitalfonder från hela världen, så kallade Sovereign Wealth Funds och Government Pension Funds. Syftet var att lära sig av varandra och identifiera gemensamma utmaningarna.

Sammantaget var det en mycket givande konferens att uppleva i 26 miljoner staden Tokyo. PRI in Person hade ett stort antal seminarier och punkter i programmet, men som Emma framhöll till nyhetsbrevet Nordsip var möten mellan seminarierna av minst lika stort värde.

”Mötena med andra kapitalägare, företag, akademiker och intressenter var mycket värdefulla. I samtalen delade vi idéer och problemställningar och la grunden för att samarbeta online under de kommande åren”, avslutar Emma.