Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

PRI in Person – nyttan med globala samarbeten

PRI in Person är den årliga globala mötesplatsen för aktörer som arbetar med hållbara investeringar i någon form. Under tre dagar i Barcelona samlades förra veckan 1 600 personer från världens alla hörn för att nätverka och utbyta erfarenheter. AP7:s ESG team var på plats och tog hem nya reflektioner.

Årets största fokus låg på klimatförändringarna och hur investerare kan implementera sina åtaganden för att bidra till nettonoll-utsläpp. Hur vi ska agera och samarbeta för att skapa effekter i realekonomin var ett annat genomgående tema. Ett tredje viktigt tema som diskuterades på PRI in Person var hur klimatet påverkar alla övriga globala hållbarhetsfrågor. Att flera globala frågor måste kunna hanteras som en helhet tillsammans med klimatet, frågor såsom grundläggande mänskliga rättigheter (rättvis omställning) och förlusten av biologisk mångfald.

Emma Henningsson, Ansvarig aktivt ägande på AP7, deltog i en panel med titeln ”Better together: collaboration, success stories and what we can learn” där diskussionen kretsade kring framgångsrika case av ägarstyrning.

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Funktionsansvarig ESG på AP7, deltog i en panel tillsammans med ett gruvbolag, en lobbyistorganisation och en amerikansk fondförvaltare. Temat för samtalet var “Responsible political engagement: the case for stewardship”.

– Företags klimatlobbying kan många gånger kan ha större effekt på klimatförändringarna än deras egna utsläpp, varvid jag uppmanade åhörarna att ta upp frågan om klimatlobbying i sin dialog med företag. Jag uppmanade publiken att samverka och utnyttja de erfarenheter som redan finns, inte minst den globala standarden för ansvarsfull klimatlobbying som AP7 varit med och tagit fram. Nu när vi fått nödvändig transparens från företagen kommer nästa steg bli att utvärdera de verkliga effekterna i realekonomin, det vill säga om företagens lobbyorganisationer i högre grad stödjer regleringar för en rättvis omställning och minskar den negativa lobbyingen, framhåller Charlotta Dawidowski Sydstrand.

Flora Gaber, Ansvarig för ESG-analys på AP7, var talare i ett rundabordssamtal om biologisk mångfald som Northern Trust Asset Management anordnade i samband med konferensen. Samtalet belyste att vi måste globalt fokusera på att hantera klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald samtidigt.

– Vi behöver hantera utmaningen kring brist på data, speciellt då nedbrytningen av ekosystem är lokala till sin natur. De goda nyheterna är att vi inte behöver vänta på perfekt data utan har möjlighet som ägare i bolagen att redan nu föra dialog kring bolagens påverkan på naturen och de risker och möjligheter som uppstår, säger Flora Gaber.

Vad tog ni med er för reflektion från konferensen?

Flora såväl som Emma och Charlotta framförde till NordSIP att de var överens om att största värdet av konferensen var att åter få knyta kontakter med personer man bara sett digitalt de senaste åren.

– Som aktiv ägare i över tretusen bolag är vi beroende av samarbeten med andra investerare och likasinnade kapitalägare. Det har därför varit mycket givande att få diskutera hållbarhetsutmaningar med aktörer världen över och få vidgade perspektiv. Samtidigt var jag stolt över att se att de svenska statliga AP-fonderna är drivande i flera slagkraftiga initiativ, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand.