Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

En ny rapport från Swedbank visar att kvinnor förlorar tusentals kronor varje månad i lön och pension på grund av deltidsarbetande. Foto: iStock

Maria Schultz

Priset kvinnorna betalar för hushållsarbetet

Är du kvinna? Jobbar du deltid? Kanske du istället är den som hämtar kids, städar, handlar maten, lagar maten, tvättar, ja listan kan göras lång. Är du också medveten om att du förlorar tusentals kronor i lön och pension varje månad?

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom Swedbank.

– Kvinnors lägre arbetsinkomster har flera orsaker, till exempel att kvinnor oftare jobbar deltid och i branscher med lägre löner. En annan viktig orsak är att kvinnor och män inte delar lika på ansvar för hushåll och familj. Det kostar kvinnor tusentals kronor, i förlorad lön, lägre pension och mindre sparande. Med dagens utveckling är kvinnor i kapp först 2052, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Det kommer att dröja 30 år innan kvinnors inkomst från arbete väntas vara i nivå med männens.

Det som fortfarande sticker ut, trots att vi nu är ett av världens mest jämlika länder, är att nio av tio kvinnor anser det viktigt att inte vara ekonomiskt oberoende av sin partner. Man hur kan det då se ut som det gör?

Till exempel så tycker också denna majoritet att det är viktigt att dela lika på hushållssysslor, ändå tar många män betydligt mindre ansvar för hem och barn.

– Hälften av kvinnorna uppger att de har tagit ett större ansvar för barnen, medan det bland män är 12 procent som uppger att de tagit det största ansvaret. Kvinnor uppger också att de anpassar sig för att få livspusslet att gå ihop, genom att till exempel avstå karriärmöjligheter, gå ner på deltid eller byta till ett mindre krävande jobb, säger Madelén Falkenhäll.

Dessutom är kvinnornas frånvaro på jobben mycket högre, något som kan förklaras av att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och VAB.

Det innebär 3 300 kronor mindre i lön efter skatt varje månad, samt en pension som blir 1 500 kronor lägre per månad. En ansenlig summa pengar går alltså förlorad bara på grund av större frånvaro på jobbet.

LÄS MER HÄR!