Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Professorn: Blir vanligt att jobba upp till 80

Redan innan coronapandemin stod det svenska pensionssystemet inför flera växande utmaningar. Med corona har problemen förstärkts. Det här behöver du känna till.

”Vi måste omdefiniera vad pension innebär.” Det menade Olivia Mitchell, professor vid Wharton på University of Pennsylvania på en konferens om beteendeekonomi arrangerad av Swedish House of Finance i början av hösten.

Att åldras och gå i pension har inte alltid inneburit en vardag utan arbete. När tidigare generationer blivit äldre har arbetet funnits kvar – men omvandlats till nya uppgifter anpassade efter förmåga. Så tror Olivia Mitchell att även framtida pensionärer kommer att behöva agera – och att det kommer att bli allt vanligare att jobba upp till 80-årsåldern.

Corona har fört med sig att många tvingats se över sin jobbsituation. Även om omständigheterna är svåra kan det finnas en poäng i att tänka riktigt långsiktigt. Håller karriären upp i 70-årsåldern eller finns det nya vägar att utforska som kan ge ökad jobbtrygghet även senare i livet?

En tickande bomb

Även om det inte ser fullt så illa ut i Sverige är underfinansierade pensionssystem i ett globalt perspektiv en ”tickande bomb” enligt World Economic Forum. När andelen äldre växer ökar trycket i systemet. Samtidigt har coronapandemin utlöst en nedgång i den globala ekonomin som gör att det blir svårare att få pensionstillgångarna att växa och räcka till.

Den period av låg avkastning på tillgångar vi upplevt det senaste decenniet är en utmaning för förvaltare av pensionstillgångar som behöver avkastning för att dagens – och morgondagens – pensionärer ska kunna nå upp till den pensionsnivå de förväntar sig. Det arbetet blir inte lättare av en coronakris.

– I många stora länder så som USA, Storbritannien och Japan är medellivslängden längre än antalet år som en pensionär i genomsnitt har tillgångar att leva på. Det blir på sikt problematiskt, säger Olivia Mitchell.

Grundläggande finansiell kunskap allt viktigare

Olivia Mitchell menar också att det i och med corona har blivit ännu viktigare att hänga med i utvecklingen och verkligen försöka tänka långsiktigt om sin egen ekonomiska framtid. Det gäller särskilt den växande gruppen frilansare – eller ”giggare” som är en grupp som är extra utsatt när det kommer till pensioner. Ur ett samhällsperspektiv har vi också mycket att vinna på att sprida finansiell kunskap till de grupper som har störst behov av det. Det skapar ett mer stabilt samhälle.

– Diversifiering när vi sparar och investerar är viktigt. Att lägga alla pengar på ett boende och se det som ett pensionssparande är riskabelt. Grundläggande finansiell kunskap blir allt viktigare för att kunna uppnå en ekonomisk balans under hela livet, säger Olivia Mitchell.

 

Fotocred: IMF & Andrea Piacquadio, Pexels