Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Europa måste förbereda sig på en ökning av havsnivån med en meter eller mer mellan år 2000 och 2100. Foto: Hermann Traub/Pixabay

Maria Schultz

Rapport: Stigande havsnivåer drabbar Europa hårt

Under två års tid har ledande forskare som utsetts av europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, EASAC, gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser klimatförändringar kan få för Nordatlanten. Det rör sig om omfattande konsekvenser för Europa under en period av 100 år.

Genomgången visar bland annat att kontinenten måste förbereda sig för en ökning av havsnivån med en meter eller mer mellan år 2000 och 2100. Och det handlar inte längre bara om kuststäderna utan hela ekosystemet riskerar att slås ut, skriver Kungliga vetenskapsakademien.

– Det får också effekter på vattenutbytet med Östersjön. Det kommer att öka kusterosionen, och i takt med att vattentemperaturerna höjs så förändras förutsättningarna för hela ekosystem. Det är oerhört komplexa system som rubbas av klimatförändringen och dess betydande påverkan på våra livsvillkor behöver politiker och allmänhet få upp ögonen för, menar Leif Anderson, professor i hydrosfärsvetenskap vid Göteborgs universitet, som är en av dem som varit med och författat rapporten.

Det i sin tur leder till enorma följdeffekter på hela samhället. Och det räcker inte med att bara bygga vallar för att skydda kusterna.

De istäcken som just nu smälter på Antarktis och Grönland påverkar även gravitationskraftens inverkan på jordens oceaner. Det innebär att när inlandsisen på Antarktis minskar förflyttar sig vattenmassorna längre norrut och det i sin tur leder till att havsnivåerna ökar ännu fortare i Europa.

Dessutom gör de ökade koldioxidhalterna i atmosfären att världshaven blir surare och det kommer att påverka fisket.

En annan sak som ofta kommer diskuteras är försvagningen av golfströmmen, men det menar forskarna att man inte ser några tecken på i närtid. Samtidigt påpekar man att även omrisken är liten just nu så kan det ske på längre sikt om inte uppvärmningen av jorden stoppas.

EASAC betonar slutligen att enda sättet att hejda den negativa utvecklingen är att snarast minska koldioxidutsläppen och öka upptaget av koldioxid i till exempel skogen.

Läs rapporten i sin helhet på www.easac.eu